Mellem orkaner og klimaforandringer

Mellem orkaner og klimaforandringer

Foredrag med vejrprofeten Jesper Theilgaard næste torsdag den 22. februar i Kometen

Hvidovre Kulturråd har fået den fra TV så kendte vejrprofet Jesper Theilgaard til at komme i Kometen (tidligere Medborgersalen) og holde et meget aktuelt foredrag.

- Vi har oplevet Theilgaard på TV i rigtig mange år. Han er en populær “vejrmand”, som nu er stoppet på TV. Nu kan han opleves live her i Hvidovre på torsdag den 22. februar, lyder invitationen fra Kulturrådet.

I disse tider hvor der også er stor opmærksomhed på klimaforandringer, vil Jesper Theilgaard i et højaktuelt og dybt interessant foredrag fortælle om klimaet og de konsekvenser, klimaændringer medfører. Klimaændringerne er ifølge FN’s klimapanel på vej. Disse ændringer kan ikke blot iagttages på indlandsisen men også i den politiske debat.

Hvidovre oplevede i januar sidste år virkningen af et sammenfald af forskellige vejrforhold, som medførte at vandet steg meget i området omkring havnen og Harrestrup Å. Heldigvis kunne vandstanden forudsiges rimelig nøjagtigt, så beredskabet kunne lægge spærringer ud, så beboerne ved vandet, for de flestes vedkommende, undgik de store oversvømmelser og deraf følgende vandskader. Desværre medførte den forhøjede vandstand, at vandet i Harrestrup Å strømmede ud i et parcelhusområde ved åen. Denne hændelse var ikke forudset og forberedt.

Nu er det ikke første gang, at der optræder højvande og oversvømmelser i Hvidovre. Tilbage i 1872 var der stormflod, hvor vandet efter sigende, via Harrestrup Å, nåede næsten op til Hvidovre Kirke. I august 1945 gik vandet helt op til Brostykkevej. Det er desværre nok en hændelse, vi skal indstille os på, vil ske oftere i fremtiden.

Klimaforandringerne vil måske også medføre, at vi vil få mere regn. Vi har i de seneste måneder oplevet store regnmængder, og grundvandet står nogle steder så højt på markerne at afgrøder ikke kan høstes. Isen ved polerne smelter i et meget hurtigt tempo og vil medføre, at vandstanden i verdenshavene vil stige kraftigt. Hvor meget er der en del meninger om, men vi kan måske få et godt bud fra Theilgaard.

Jesper har fulgt udviklingen nøje, og giver os et indblik i, hvad der egentlig kan ske, når temperaturen stiger. Bliver Danmark oversvømmet? Får vi nogensinde en hvid jul igen? Kan vi forvente flere storme, som den vi så i 1999? Hvad sker der udenfor Danmark, når temperaturen stiger? Kan vi forvente flere naturkatastrofer som følge af klimaændringerne? Og hvad sker der på den politiske front? Samtidig løftes sløret for, hvordan klimaet generelt har udviklet sig, og hvad vi ved om klimaændringer over de sidste tusinder af år.

Jesper er uddannet som flyvemeteorolog i 1978, og har siden 2002 været fuldtidsansat på Danmarks Radio. Udover at være en populær tv-meteorolog og anerkendt forfatter er han også en kyndig foredragsholder. I løbet af sin tid som foredragsholder har Jesper holdt en række spændende foredrag, der spænder bredt, men som alle har den samme røde tråd i form af vejret.

Jesper har skrevet ikke færre end 25 bøger om vejret, vejrfænomener og klimaet, som henvender sig til både børn og voksne. I 2007 modtog han Gyldendals faglitterære pris med den begrundelse, at forfatterskabet omfattede en unik kombination af faglighed med kulturstof, som sjældent er set i den type faglitteratur.

Efter foredraget vil der være lejlighed til at stille spørgsmål. Der er alt i alt lagt op til en spændende aften, hvor vi alle forhåbentlig bliver lidt klogere på, hvad vi kan forvente af fremtiden rent vejr- og klimamæssigt.

Foredraget er gratis og foregår i Kometen på næste torsdag den 22. februar. Dørene åbner kl. 19.00 og foredraget starter kl. 19.30 og varer til kl. 21.30.

Oversvømmelse 16. august 1945

Oversvømmelse 16. august 1945

Jesper Theilgaard gæster Hvidovre igen.

Jesper Theilgaard gæster Hvidovre igen.

menu
menu