MEN HVAD HJALP SÅ JERES PROTESTER HOS UDVALGET?

MEN HVAD HJALP SÅ JERES PROTESTER HOS UDVALGET?

BENNY NIELSEN med svar til Ældrerådsformand Birthe Mingon:

Når jeg skrev som jeg gjorde i forrige uges Hvidovre Avis, var det på grundlag af mange samtaler med bekymrede pensionister i Hvidovre Motionscenter.

Jeg er selv én af dem, og vi er bekymrede over, hvad der skal ske med motionscentret efter 1. juni. Og vi er også bekymrede over, at vi ikke hører en lys fra Hvidovre Ældreråd, som vi mener skulle varetage vore interesser over for kommunen.

Birthe Mingon skriver godt nok, at jeg burde have fulgt med i referaterne fra Social- og Sundhedsudvalgets møder, men for det første orker jeg ikke at læse alenlange og kedelige referater, hvor måske ting er udeladt, og for det andet har jeg hverken en iPhone eller iPad, og min computer er 10 år gammel og går ud med mellemrum. Og jeg kan fortælle Birthe Mingon at mange af de ældre brugere af Hvidovre Motionscenter heller ikke har de moderne hjælpemidler.

Derfor ville det være rart med lidt mere åbenhed fra Ældrerådet og Birthe Mingons side så vi mange deroppe kunne blive bedre orienteret. Netop et læserbrev i Hvidovre Avis fra Birthe Mingon kunne have afværget mange af de opståede bekymringer.

I øvrigt kunne det være interessant at høre, hvem Birthe Mingon har haft morgenmøde i Hvidovre Motionscenter, for deroppe er der ingen, der kender til et sådan møde.

Birthe Mingon skriver, at pensionisterne fortsat kan komme i motionscentret i tidsrummet 7-14 og der stadig er to instruktører ansat. Jeg ved, at mange af de nuværende brugere agter at holde op i motionscentret idet de ikke ønsker at betale den forhøjede pris på 180 kr for otte gange og heller ikke ønsker at lægge deres skavanker i hænderne på et par måske urutinerede instruktører. Vi havde alle fuld tillid til Susanne, Iris og Kimmie, men disse tre instruktører ved endnu ikke, om de er købt eller solgt.

Birthe Mingon skriver, at Ældrerådet er og skal være upolitisk. Sådan er det faktisk også med os brugere af Hvidovre Motionscenter.

Benny Nielsen

Hvidovrevej 210

menu
menu