Mindeæske sætter sorgproces i gang

Mindeæske sætter sorgproces i gang

Hvidovre Hospital har indført et koncept med en særlig vugge og en mindeæske, som kan hjælpe forældrene med at skabe en afsked med det barn, de har mistet

4-5 gange om året mister forældre et spædbarn på neonatalsnittet på Hvidovre Hospital. At miste et spædbarn er en traumatisk oplevelse. Forældre, der har mistet, er i risiko for at udvikle depression, angst og PTSD.

Derfor har neonatalafsnittet på AHH indført et koncept med en særlig vugge og en mindeæske, som kan hjælpe forældrene med at skabe en afsked med det barn, de har mistet.

– Både forældre, søskende og deres familier kan have gavn af genstande, der kan hjælpe med at markere en afsked, siger sygeplejerske Geraldine Holtum, der har fået disse tiltag indført i neonatalafsnittet.

– Forskningen og erfaringen viser, at det har stor betydning, at forældrene og deres familier bliver involveret, medinddraget og får mulighed for kropslig kontakt og omsorg med barnet. Vi forsøger at finde frem til, hvad der skaber mening for den enkelte familie – ud fra deres ønsker, værdier og kulturelle traditioner, siger Geraldine Holtum.

Konkrete minder

Det er gennem familiernes minder, at barnet skal leve videre. En mindeæske indeholder genkendelige elementer, der kan være med til at skabe varige minder og sørge for, at afskeden bliver personlig. Forældrene kan give deres barn tøj og hue på, de kan skrive barnets data på et kort, måle barnet, klæde det på og vikle det ind i et tæppe.

– Æsken kan tages med hjem, bruges som et lille alter, eller anvendes som det giver mening for familierne, forklarer Geraldine Holtum.

For at sikre, at der er god tid til nærværet og til at tage afsked med barnet, kan forældrene benytte en såkaldt ”cuddle cot”, som er en vugge med en kølemadras. Dermed kan familien uforstyrret tage afsked på en af neonatalafsnittes familiestuer eller i familiens hjem.

Tilbuddene er frivillige

Geraldine Holtum understreger, at tilbuddet naturligvis er helt frivilligt. Men for en del familier kan det være den rigtige vej ind i sorgen og tilbage til livet.

–Tiltagene er evidensbaserede, og jeg har allerede set, hvilken forskel det kan gøre, siger Geraldine Holtum.

De første to familier har allerede modtaget tilbuddet og taget godt imod det. Alle forældre, der mister et barn på neonatalafsnittet, bliver også tilbudt en krisesamtale med en psykolog og en henvisning til et videre forløb.

menu
menu