Møde om Kløverprisvej

Møde om Kløverprisvej

Høringsfasen er overstået - snart skal sagen behandles politisk. Inden da inviteres berørte til orienteringsmøde i Medborgersalen

Mandag den 19. juni inviterer Hvidovre Kommune til et såkaldt orienterende møde om eventuelt kommende boliger på Svend Aagesens Allé, tidligere Kløverprisvej 10A-D.

Mødet kommer i følge Hvidovre Kommune til at handle om, hvad Lokalplan 136 og den tilhørende miljøvurdering kommer til at indeholde. Interesserede borgere kan således på mødet stille spørgsmål til planforslagets indhold og den videre proces.

Sagen om nye boliger på vejstykket har været under udarbejdelse i flere år, blandt andet fordi der af to omgange er blevet lavet kommuneplantillæg for at imødekomme planerne om byggeriet af i alt 248 almene boliger i form af ungdomsboliger, ældreboliger og handicapboliger. Sidenhen er der udarbejdet en ny lokalplan for området, som har været i høring. I høringsprocessen er de berørte beboere i området blevet inddraget og de har nu indgivet deres høringssvar.

- Den offentlige høring af lokalplanforslaget er afsluttet, og kommunens administration arbejder nu med at behandle de indkomne høringssvar. Høringssvarene og administrationens forslag til ændringer af lokalplanen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, og derefter skal sagen behandles i Kommunalbestyrelsen, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Mødet finder sted fra kl. 19-21 i Medborgersalen, Hvidovrevej 280 A, 2650 Hvidovre.

menu
menu