Naboers indsigelser blev hørt

Naboers indsigelser blev hørt

Nu skal der udarbejdes nyt forslag til boliger på Svend Aagensens Allé

Den planlagte bebyggelse på Kløverprisvej, nu Svend Aagensens Allé, er taget af bordet. I hvert fald i den form, som det senest så ud med i boliger i op til seks etager og deraf følgende bygningshøjde på op til 25 meter.

Det blev, som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis, besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i starten af september måned. Nu er beslutningen også taget endeligt i kommunalbestyrelsen, og det betyder, at bygherren skal udarbejde et nyt forslag til bebyggelse på de to matrikler, der er på tale, og som ligger kilet ned mellem jernbanen og villabebyggelse i den nordligste del af Hvidovre.

Sagen har været længe undervejs. Dels fordi der har skullet udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for at byggeplanerne kunne realiseres. Dels fordi, der har været indkaldt til borgermøde undervejs. Måske især borgermødet og de mange læserbreve her i Hvidovre Avis har formentlig været årsag til, at byggeplanerne har måtte revideres fra politisk side.

For selv om der mangler boliger i Hvidovre af den type, som der var planer om, så kunne de berørte borgere i området ikke overhøres. Det gav sig udslag i i alt tre forskellige forslag til nye planer for området. Konservative mente, at området slet ikke egner sig til beboelse og Hvidovrelisten foreslog, at der udarbejdes en lokalplan, hvor byggeprocenten svarer til de omkringliggende boligområders bebyggelsesprocent. Det blev imidlertid et tredje forslag, stillet af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der fandt et flertal i kommunalbestyrelsen.

- at Lokalplan 136 forkastes og bygherre/ejer må komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser, lød forslaget. key

menu
menu