Nu kan du søge Hvidovre Kommunes Sundhedspulje

Nu kan du søge Hvidovre Kommunes Sundhedspulje

Hvidovre Kommunes Sundhedspulje på 344.114 kroner bliver uddelt i midten af marts. I kan få del i puljen ved at sende en ansøgning afsted til Hvidovre Sundhedscenter inden den 1. marts.

Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter midler til en sundhedspulje. Puljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik, og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundheden for borgerne i Hvidovre.

Det er kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg, som uddeler pengene fra Sundhedspuljen.

- Vi vil gerne støtte op om gode indsatser, der kan gøre en forskel for sundheden i Hvidovre, og derfor uddeler kommunen igen i år penge til sundhedsinitiativer, som blandt andet sætter fokus på sundhed i hverdagen, siger Lars G. Jensen, der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sundhedspuljen er i 2018 på 344.114 kr. Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner, der udbyder nye eller udbygger eksisterende sundhedsfremmende aktiviteter, kan søge om støtte fra puljen. Aktiviteterne skal have fokus på varig forandring og forankring,

Indsatserne skal henvende sig til Hvidovre-borgere, som endnu ikke er medlem af en forening eller en del af et fællesskab – eller som ønsker at blive mere fysisk aktive i hverdagen. Der lægges særligt vægt på indsatser, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. borgere med handicap, psykisk- eller kronisk sygdom.

Der er ansøgningsfrist torsdag d. 1. marts kl. 12.00.

menu
menu