Nu sker der snart noget med P-pladsen ved Åmarken

Nu sker der snart noget med P-pladsen ved Åmarken

To forslag skal fravælges og det tredje skal sættes i gang

En længe tiltrængt renovering - nemlig renoveringen af P-pladsen ved Åmarken Station, skal nu realiseres.

Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser med 33 pladser fra de nuværende cirka 80 pladser til 113 pladser.

Åmarken Station ligger på grænsen mellem takstzone 2 og takstzone 33, hvilket gør Åmarken til en meget attraktiv station at benytte. Efterspørgslen på p-pladser til personbiler ved stationen er derfor stor.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. november sidste år at udsætte sagen med henblik på, at det blev udarbejdet alternative forslag, hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser bibeholdes. Der er udarbejdet to alternative forslag og der skal nu tages politisk stilling til tre foreliggende forslag inden anlægsbevillingen på 2,6 mio. kr. for projektet frigives.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor nu anbefale et af de tre foreliggende skitseprojekter - A, B eller C - til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

A: Det oprindeligt vedtagne skitseprojekt fra 2016, hvor antallet af parkeringspladser for personbiler øges med 33 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser ikke længere er tilstede.

B: Et skitseprojekt, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 15 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser langs boligerne bibeholdes.

C: Et skitseprojekt, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 24 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser er flyttet til modsatte side af parkeringspladsen langs Åmarkvej.

oas@hvidovreavis.dk

.

.

menu
menu