Ny forperson hos Alternativet i Hvidovre

Ny forperson hos
Alternativet i Hvidovre

Har også valgt tre kandidater til kommunalvalget

Pernille Martiny Modvig er ny forperson hos partiet Alternativet. Hun afløser, sammen med næstforperson Mogens Bentzen, tidligere forperson Thomas Møller, som blev valgt som byrådskandidat sammen med Eva-Pernille Poulsen og Erling Groth. Det var resultatet af Alternativet/Hvidovres ordinære årsmøde.

Et valgår er lig med travlhed hos alle politiske partier. Her er Hvidovres nye parti Alternativet ikke nogen undtagelse. Den nyvalgte forperson Pernille Modvig siger:

- Det er jo første gang vi skal møde vælgerne. Vi går ydmygt til opgaven og har stor respekt for det arbejde som vores politisk aktive kolleger i de andre lokale partier udfører - både i byrådet og i baglandet. Vi har fortsat meget at lære.

Pernille Modvig er 35 år, mor til tre døtre, gift og bosiddende i Hvidovre Nord. Hun er uddannet kaospilot og arbejder i dag som projektleder i landbrugskonsulentvirksomheden Agrovi.

- Åbenhed, gennemskuelighed og borgerdeltagelse er vigtige værdier for Alternativet. Derfor vil vi i løbet af forsommeren færdiggøre vores lokalpolitiske mærkesager på åbne møder og i et såkaldt politisk laboratorium. Her kan alle interesserede Hvidovreborgere bare møde op. Vi vil stille spørgsmålene: Hvad er det gode ved at bo i Hvidovre? Hvad er Hvidovres DNA? Og hvad kan blive bedre ud fra Alternativets tre bundlinjer: Den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje?

- Hvad får en ung mor til tre til at gå ind i lokalpolitik?

- Jeg har nærmest et fysisk behov for at bruge min tid og mine kræfter på ting der virkeligt betyder noget for at skabe reelle, positive forandringer i et samfund, der bliver mere og mere trængt af klimaforandringer, social skævvridning og forskruede finansielle modeller. Som bestyrelsesmedlem i Alternativet/Hvidovre ser jeg en mulighed for at indgå i et åndsfællesskab og være med til at skabe de forandringer, der skal til for at mine unger kan få en god opvækst i et mangfoldigt, fremsynet og bæredygtigt lokalsamfund.

menu
menu