NY POLITIK

NY POLITIK

Skal den linje, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne sammen med resten af blå blok har lagt de sidste 4 år fortsætte. Med besparelser for millioner på velfærd for Hvidovres ældre og udsatte borgere. Lukning af folkeskoler som nu betyder alt for høje klassekvotienter. Eller ønsker Hvidovres borgere en mere retfærdig politik? En politik som bygger på socialistiske værdier, reel ligestilling og en velfærd, der gælder alle.

Ufravigelige krav er trygge vilkår for børnene i vores institutioner og en skolegang, som muliggør en god uddannelse, uanset hvor rige eller fattige forældrene er.

Kommunalbestyrelsen må foretage fornuftige investeringer og tiltag der sikrer, at alle kommunens borgere bliver tilgodeset og ingen glemt. Det gælder ikke kun materielle investeringer, men i høj grad investeringer i mennesker. Det er langt bedre og til fælles bedste at bruge skattekroner på at forbedre forholdene for dem, der af grunde kun erhvervslivet kan forklare, bliver valgt fra i jobsøgningskøen, end at sænke skatteprocenten.

Vi har som et politisk parti i Hvidovre Kommunalbestyrelse et ansvar for at synliggøre de forringelser, den blå regering til stadighed byder den fattigste del af befolkningen.

Lad os blive fri for politisk mudderkastning på specifikke befolkningsgrupper - herunder at etniske minoriteter skulle være forkælede. Vi skal som samfund hjælpe, der hvor behovet er og med de midler, vi har. Et trygt samfund får vi, hvis vi behandler hinanden med respekt og værdighed.

Gert Wahl Medlem af Enhedslisten Hvidovre Kandidat til kommunalbestyrelsen

menu
menu