Nye ansigter i elitepuljen

Nye ansigter
i elitepuljen

Det nyvalgte kultur- og fritidsudvalg, der består af Anders Liltorp(S) Maria Durhuus(S) Mikkel Dencker(O) Niels Ulsing(F) Yasir Iqbal(S) tager hul på arbejdet den 4. januar.

Blandt udvalgets første opgaver er at udpege et medlem til arbejdsgruppen for støtteuddeling fra Elite 2650-puljen.

Elite 2650 er en kommunal pulje, som har til formål at fremme elite- og talentarbejdet i Hvidovre Kommunes idrætsforeninger. Puljen fordeles årligt af kultur- og fritidsudvalget på baggrund af indstillinger fra en nedsat arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen skal bestå fire medlemmer og sammensættes af følgende personer: Formanden for kultur- og fritidsudvalget, et menigt medlem af kultur- og fritidsudvalget, formanden for Idrætsrådet Hvidovre samt et menigt medlem af Idrætsrådet Hvidovre.

oas

menu
menu