Nyt omsorgssystem til Hvidovres ældreområde

Nyt omsorgssystem til Hvidovres ældreområde

Et nyt system vil give kommunens sundhedspersonale mere tid til borgerne og gøre det nemmere at målrette indsatser. Det bliver efter planen lanceret i næste uge, og Hvidovre Kommune gør, hvad den kan for, at borgerne ikke skal opleve problemer under indkøringen af det nye omsorgssystem

Mandag 14. maj går Hvidovre Kommune i luften med et nyt IT-omsorgssystem. Cura, som det nye system hedder, skal være med til at lette arbejdsgangen for kommunens sundhedspersonale og gøre det det nemmere at målrette kommunens indsatser til borgerne. Derudover understøtter Cura medarbejdernes samarbejde om den enkelte borgers samlede sag.

Cura samler borgernes data på omsorgs- og ældreområdet, og vil gøre det nemmere for f.eks. sosu-assistenten, der efter eller under et besøg hos en borger, skal dokumentere oplysninger og behandlingsforløb i journalen. Med Cura kan medarbejderne med det samme skrive oplysningerne ind via en tablet, ligesom de hurtigt kan finde oplysninger i Cura om f.eks. en borgers medicin. Samtidig vil det nye system gøre det nemmere for faggrupper på tværs af sundheds- og plejesektoren at udveksle viden og oplysninger. Det vil betyde, at Hvidovre Kommune i højere grad kan målrette indsatserne, så de gør størst nytte i forhold til borgernes behov og ressourcer.

- Det nye omsorgssystem vil give borgerne en bedre service. Det bliver nemmere for vores medarbejdere at hente oplysninger om den enkelte borger frem, og det betyder, at de kan have fokus på borgeren frem for at skulle bruge alt for lang tid på at administrere. Oveni det vil borgerne kunne mærke, at de indsatser vi kan tilbyde er mere målrettede, siger borgmester Helle Adelborg.

Alt er forberedt til, at Cura bliver lanceret 14. maj, og ifølge Nicolai Kjems, der er chef for Center for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune, vil kommunen gøre alt, hvad man kan for at gøre overgangen til Cura så blød som mulig for borgerne.

- Det er rigtig mange oplysninger, som skal samkøres, så vi har garderet os ved at forberede et IT-nødberedskab. Det betyder forhåbentlig, at borgerne ikke vil lide overlast i denne periode. Vi har et stort fokus på, at vores borgere ikke skal opleve for mange problemer, så vi har blandt andet udleveret et telefonnummer, hvor man kan ringe på, hvis der opstår problemer, siger Nicolai Kjems.

Alle borgere, som modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje, har fået direkte information om det nye IT-omsorgssystem.

menu
menu