Nyt tilbud til demensramte

Nyt tilbud til demensramte

Hvidovre bliver et af de steder i landet hvor der bliver etableret et rådgivningstilbud til demensramte

Hvidovre, Albertslund, Glostrup og Ishøj har søgt og fået penge til nye rådgivnings- og aktivitetscentre rettet mod mennesker i et tidlig stadie af demens og deres pårørende. Centrene kommer til at ligge i alle fire kommuner.

Hvis du eller din nære bliver ramt af demens, skal du kunne gå ind fra gaden og få anonym, faglig hjælp og rådgivning til, hvordan du håndterer et liv med sygdommen.

- Livet slår en kolbøtte, når man selv eller ens nære bliver ramt af demens. Særligt i begyndelsen vil de fleste befinde sig i en situation, hvor det er vigtigt med nem adgang til hjælp og støtte. Det her tilbud skal man ikke visiteres til - man kan gå lige ind fra gaden, hvis man har brug for hjælp, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Positive erfaringer

Flere steder i landet - og altså også her i Hvidovre - skal der etableres nye rådgivningscentre.

De nye tilbud er et initiativ under den nationale demenshandlingsplan, der blandt andet har fokus på tidlig opsporing af demens, og på at Danmark skal være et mere demensvenligt samfund.

Yngre med demens og folk i tidlige stadier af sygdommen skal have et sted, hvor de kan henvende sig - møde ligesindede og få rådgivning. Forbilledet er fundet i Odense, hvor man allerede har et rådgivnings- og kontaktcenter, som ældreminister Thyra Frank har besøgt.

- Det er glædeligt, at der nu kommer rådgivningscentre mange steder i landet. Erfaringerne fra Odense er meget positive og viser, at der er brug for lokale steder, hvor demensramte og deres pårørende kan komme og møde andre i samme situation, få helt konkret rådgivning og være med til at bestemme, hvad det er for nogle aktiviteter og tilbud, de har behov for, siger Thyra Frank.

Der bliver givet penge til 13 projekter landet over, som alle er samarbejder mellem flere kommuner, og hvor der er taget hensyn til at afstand og transport kan være en forhindrende barriere. Nogle steder etablerer man et center og flere satellitcentre, andre steder flytter man ind i eksisterende sundhedshuse.

Sundhedsstyrelsen understøtter projekterne med et koncept, som bl.a. indebærer rådgivning i brug af såkaldte velfærdteknologier. Flere centre vil tilbyde "teknologibiblioteker”, som har viden om, hvad for nogle teknologiske hjælpemidler, der findes på markedet. Det kan eksempelvis være teknologi, der hjælper den dementramte med at huske aftaler og få overblik over dagen eller til bedre at kunne finde rundt.

De nye centre får også fokus på brugerinddragelse, støttende samtaler og rådgivning af mennesker med demens og deres pårørende. Centrene skal tilbyde sociale og fysiske aktiviteter, mulighed for samvær med ligestillede via demenscafeer, pårørendegrupper og kurser for pårørende og mennesker med demens.

oas

menu
menu