Ø om budget 2018

Ø om budget 2018

Overordnet set er dette års budgetforslag fra Direktionen i Hvidovre kommune taget næsten direkte fra sidste års budgetforslag. Det handler igen i år om besparelser på næsten alle områder i kommunen. Besparelser der igen forringer serviceniveauet over for Hvidovres borgere.

Havde kommunalbestyrelsen ikke vedtaget at sænke grundskylden for et par år tilbage, havde det voldsomme træk på kassebeholdning, som Borgmesteren peger på, ikke haft den betydning, hun påstår, det har i dag.

Lidt tørre tal: Den kommunale serviceramme løftes med 300 millioner kroner i 2018 i forhold til 2017, og samtidig får kommunerne mulighed for at investere 17 milliarder kroner på nybyggeri og renovering af kommunale bygninger og anlæg. Beløb, der skal fordeles på 98 kommuner. Det er ikke voldsomt, men dog et skridt i den rigtige retning.

Der er også den mulighed, at kommunalbestyrelsen i Hvidovre kommune vælger at budgettere ud over servicerammen. Man skal her tænke på, at kommunerne kun bliver sanktioneret, hvis de samlet set overskrider servicerammen, og i 2016 brugte kommunerne samlet 2,8 milliarder mindre end budgetteret. Det er sjette år i træk, at der er et mindre forbrug på velfærdsudgifterne og dermed et mindre forbrug af servicerammen. Så hvorfor tro, at det vil komme til at se anderledes ud i 2017 eller 2018.

Ifølge en undersøgelse, Altinget har fået udarbejdet, er det ældreomsorg, botilbud og administration, der er brugt færre penge på, end budgetteret i 2016.

I den analyse, som budgetforslaget i kommunen bygger på, sammenlignes Hvidovre kommune med andre næsten sammenlignelige kommuner??, hvilket giver det indtryk, at bare vi ligger i midten af disse kommuner, så er det godt nok. Nej det er ikke godt nok. Der er en fare i, at vi med den slags analyser ganske langsomt bevæger os væk fra det kommunale selvstyre, hvis vi lader os stille tilfreds med bare at ligne de andre kommuner.

Spørgsmålet må vel være, hvilken velfærd Hvidovres borgere skal mødes med. Er det velfærd ud fra laveste fællesnævner, eller vil vi selv definere vores egen kommunale velfærd. I Enhedslisten går vi fuldt ind for velfærd tilpasset til den enkelte borgers behov.

Vi siger nej til flere forringelser på den kommunale velfærd, og dermed nej til flere besparelser på skoler og institutioner, og til besparelser på ældreplejen. Vi siger også nej til skattelettelser - også de skjulte. Skattelettelser vil, uanset hvordan man vender og drejer det, betyde forringelser på velfærdsydelser til de borgere, der har brug for støtte og hjælp i hverdagen.

Vi siger derimod ja til en grønnere omstilling og ja til en forbedring af miljøet i de kommunale bygninger, og i kommunen generelt. Vi siger ja til en klassekvotient på 22 i vores folkeskoler, og til flere hænder i hjemmeplejen. Kort sagt går vi ind for at sætte borgeren i centrum.

De bedste hilsner

Gert Wahl

kandidat til KV for Enhedslisten

menu
menu