Omkring 60.000 Hvidovreborgere i år 2032

Omkring 60.000 Hvidovreborgere i år 2032

Den nyeste prognose for Hvidovre forventer henved 7.000 (+13 %) flere borgere - i snit 500 om året - i Hvidovre frem til år 2032. En stigning fra januar i år på 53.300 til omkring 60.000 i år 2032.

Fordelt på sogne ser prognosen således ud:

Avedøre Sogn vil stige med 18,8 % (+2.989) til 18.892 i år 2032.

Hvidovre Sogn vil stige med 20,5 % (+2.151) til 12.642 i år 2032.

Risbjerg Sogn vil stige med 3,5 % (+428) til 12.538 i år 2032.

Strandmarks Sogn vil stige med 8,9 % (+1.322) til 16.101 i år 2032.

Mange nye boliger

I prognosen er der taget udgangspunkt i, at der i perioden frem til 2032 opføres godt 1.100 nye boliger, hvoraf de 500 i de nærmeste år. Det konkrete antal over årene afhænger af de politiske beslutninger herom. Borgerne procentuelt fordelt på sogne ser i 2032 således ud med Avedøre som det største sogn:

Avedøre Sogn 31,4 %, Hvidovre Sogn 21,0 %, Risbjerg sogn 20,8 % og Strandmarks Sogn 26,8 %.

Hvidovre Sogn vil få den største borgerfremgang procentuelt set på +20,5 % mod Risbjerg Sogn den mindste på +3,5 %. Avedøre Sogn fortsat det største sogn med en andel på 31,4 %

Primært fortætning

Væksten siden 2009 på henved 4.000 borgere skyldes primært en fortætning i de eksisterende boliger, tilflytning af børnefamilier og fraflytning af seniorårgangene.

Det har bevirket, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse er vokset og vokser. Denne var i 2009 på 2,014 og er vokset til i år på 2,193.

Prognosen peger på en yderligere fortætning - stigning i husstandsstørrelse - med “kun” forventet 1.100 nye boliger.

Prognoserne kan nok indfries, hvis det boligpolitisk langsigtet og fornuftigt set kan rummes uden bagstræb.

20 % af udenlandsk herkomst

Her i år 2018 er 10.500 borgere i Hvidovre af udenlandsk herkomst (dækkende fra alle lande udenfor Danmark). Det svarer til en andel på 20 %. En stigning på 33 % fra 7.900 og en andel på 16 % i år 2012. Fortsætter den udvikling, så ligner det mere end 25 % andel før år 2032.

Af Bent Aarrebo Pedersen

menu
menu