Opsætning af skilte:

Opsætning af skilte:

3.500-5.000 kr.

Nabohjælp og legende børn skilte opsættes fremover af Hvidovre Kommune, så det sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Skilte, der gør bilister opmærksomme på, at der er legende børn i området, skal fremadrettet sættes op af kommunen. I hvert fald hvis skiltene skal sættes op på offentligt vejareal.

Det blev besluttet på seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde, hvor udvalget behandlede en sag om et nyt kommunalt regelsæt på området.

Hidtil har grundejerforeninger og borgere, der har ønsket at sætte skilte op med meldinger om enten nabohjælp eller legende børn fået et klart nej fra Hvidovre Kommune, men den praksis ser det altså nu ud til, at der ændres i.

Gratis bliver det imidlertid ikke.

-Opgaven udføres på regning for borgerne/grundejerforeningerne. Anslået koster et skilt fremstillet og monteret mellem 3.500 og 5.000 kr. Hertil er ikke indregnet administrationens ressourceforbrug, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Med den pris er der til gengæld sikkerhed for, at skiltene bliver opsat teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til at undgå skader på master, eksisterende skilte samt nedgravede kabler mv.

menu
menu