P-korps koster kommunen 300.000 kr.

P-korps koster kommunen 300.000 kr.

Hvidovre skal have lokalt p-korps, men dyre parkeringsafgifter er ikke nok til at dække udgifterne - fra 2019 skal Staten nemlig have 70 % af afgiften

Ulovlige parkeringer kan være både farlige og drønirriterende. Det kender de fleste bilejere til, og problemet er tilsyneladende så stort i Hvidovre, at Hvidovre Kommune nu lægger op til, at der skal etableres et kommunalt parkeringskorps, der kan dæmme op for problemerne.

Sagen om et parkeringskorps i Hvidovre Kommune blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde for nylig, og der var den foreløbige konklusion, at der skal oprettes et parkeringskorps - også selv om det kan gå hen og blive en udskrivning for kommunen.

30 % går til kommunen

Hvad det vil koste Hvidovre Kommune og etablere og drive et parkeringskorps afhænger nemlig af, hvor mange parkeringsbøder et parkeringskorps kan udskrive og ikke mindst inddrive. Som reglerne er nu, skal 50 % af p-afgiften nemlig tilfalde staten, mens de resterende 50% tilfalder kommunen. Allerede fra 2019 er der imidlertid nye regler på området, som betyder, at kun 30 % af parkeringsafgiften tilfalder kommunen.

Med den ændrede procentsats vil et kommunalt parkeringskorps koste Hvidovre Kommune en udskrivning på 300.000 kr., såfremt korpset består af to parkeringsvagter og en deltidsansat administrativ medarbejder. Den beregning er baseret på, at korpset hver dag kan udskrive 8-9 p-bøder, altså i alt 3000 bøder om året.

- Hver parkeringsafgift indbringer 510 kroner - heraf skal staten have 70 %, hvilket svarer til 357 kroner. 3.000 årligt udskrevne parkeringsafgifter vil med den nye ordning give 459.00 000 kroner, der skal dække lønudgifter og udgifter til vedligeholdelse af systemer med mere. Med den nye modregningsordning vil den eventuelt manglende finansiering blive fundet inden for kommunens samlede budget - ca. 300.000 kroner, lyder det i sagsfremstillingen om etablering af et p-korps.

Bliver der udskrevet flere bøder end de 3.000 om året, vil den kommunale udskrivning blive mindre.

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg tiltrådte indstillingen under forudsætning af, at ordningen evalueres et år efter det er trådt i kraft. Sagen skal nu behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

key

Sagen om et eventuelt p-korps i Hvidovre skal nu behandles i ØU og i kommunalbestyrelsen.

Sagen om et eventuelt p-korps i Hvidovre skal nu behandles i ØU og i kommunalbestyrelsen.

menu
menu