PÅ AFTÆGT SOM I GAMLE DAGE

PÅ AFTÆGT SOM I GAMLE DAGE

BENT AARREBO PEDERSEN: Længst muligt i ældrevenlig bolig og på ældrevenligt arbejde

Samfundet, erhvervslivet og de “pensionsmodne” borgere får i stigende grad behov for, at “pensionsmodne” borgere får gode muligheder for at blive længst muligt på arbejdsmarkedet og i eget hjem.

Regeringen kom ikke igennem med en tvangsmæssig forlængelse af pensionsalderen med et halvt år. Det gør nok heller ikke noget.

Rigtig mange langt mere raske ældre end tidligere har nok slet ikke lyst til at gå på pension, hvis de kan få nogle glidende overgangsmuligheder, nogle spændende jobmuligheder. At få lov til at gøre nytte. På fuld tid og efterhånden på kortere tid.

I gamle dage gik man på aftægt med mulighed for at være med ”i marken og stalden”, så længe man orkede det.

Der vil i høj grad for erhvervslivet og det offentlige blive behov for, at arbejdsvillige raske ældre forlænger deres arbejsliv i nogle kloge overgangsmuligheder.

Det øger samtidig behovet for at kunne fraflytte en for tidskrævende og for stor bolig til en mere ældrevenlig bolig.

Hvidovre på forkant som ”aftægtskommune”

Det kan måske blive et HIT for Hvidovre både politisk og i praksis at være på forkant som ”aftægtskommune”. At være blandt de bedste på Vestegnen, i Stor-København til et erhvervs- og kommunaltpolitisk tæt samarbejde om at sikre beskæftigelse til flest mulige af de aftægtsmodne borgere.

Et emne, som alle partier (kandidater) op til byrådsvalget til november måske også vil skrive sig bag øret og arbejde med. Og kandidater til Ældrerådsvalget.

Hvidovre er måske allerede på forkant med boligudvikling også rettet mod de ældre med de mange boligprojekter med ældrevenlige boligmuligheder, der er på vej og i støbeskeen, bl.a. i den nye bymidte, og som det også ses, er sket i Avedørelejren.

Lad os sammen gøre Hvidovre berømt som driftig ”aftægtskommune” både erhvervsmæssigt og kommunalt. Læg op hertil i byrådet, i Erhvervskontaktudvalget og under den kommende valgkamp.

Bent Aarrebo Pedersen

fuldtidspensionist som 76-årig,

Avedørelejren

menu
menu