Pædagoger er meget alene med børnene

Pædagoger er meget alene med børnene

- Men børneinstitutionernes ledere kan ikke genkende det billede, som pædagogernes svar til en alenetidsundersøgelse giver

Børne- og Undervisningsudvalget blev på sit møde i sidste uge orienteret om en landsdækkende alenetidsundersøgelse, som BUPL har foretaget.

BUPL har i februar og marts måned i år gennemført alenetidsundersøgelsen blandt BUPL’s medlemmer på 0 - 5 års området.

For Hvidovres vedkommende viser undersøgelsen, at 80 procent af pædagogerne i Hvidovre svarer, at de på en tilfældig dag i februar eller marts oplevede at være alene med den samlede børnegruppe.

Pædagogerne var på denne dag alene med en børnegruppe, der i gennemsnit svarer til 18 (børnehave)børn.

56 procent af pædagogerne var - ifølge undersøgelsen - alene med børnegruppen i mere end en halv time.

Syv ud af ti pædagoger oplevede på en tilfældig dag, at der maksimalt var tre timer, hvor de var tre medarbejdere - eller flere - på stuen.

Næsten halvdelen af pædagogerne - nemlig 46 procent - har inden for det seneste år stået i en situation, hvor de oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med den samlede børnegruppe.

Ny undersøgelse

I Hvidovre Kommune har 37 procent af BUPL’s medlemmer besvaret undersøgelsen. På landsplan er tallet 40 procent. Medarbejdere, som ikke er organiseret i BUPL - herunder medhjælpere - har ikke haft mulighed for at deltage i undersøgelsen.

På baggrund af undersøgelsen er der i Hvidovre lavet en rundspørge blandt alle dagtilbudsledere i Hvidovre.

Tilbagemeldingen har entydigt været, at lederne ikke kan genkende det billede, som undersøgelsen tegner. Der er dog ingen tvivl om, at alenetid forekommer. Ikke mindst i tilfælde af pludseligt opstået fravær på grund af sygdom.

På de kommende ledermøder vil det derfor blive drøftet, hvordan alenetid kan minimeres. Og lederne skal have en tilsvarende drøftelse med deres medarbejdere.

- En af årsagerne til den forskellige opfattelse af omfanget af alenetid i undersøgelsen og hos lederne er sandsynligvis, at det i BUPL´s undersøgelse ikke bliver defineret klart, hvad der menes med alenetid, står der i sagsfremstillingen til børne- og undervisningsudvalget:

- Er det eksempelvis alenetid, hvis en kollega er væk fra stuen for at skifte et barn, eller hvis det pædagogisk er valgt at dele en børnegruppe i mindre grupper?

En anden årsag kan være, at undersøgelsen bygger på, hvad en medarbejdere har oplevet en tilfældig dag.

For at få et retvisende billede af omfanget af alenetid i Hvidovre forslår Center for Børn og Familier, at der laves en alenetidsundersøgelse i alle kommunens daginstitutioner. Undersøgelsen vil blive lavet på stueniveau. For at gøre undersøgelsen dækkende vil der ske optælling i løbet af en måned. Og undersøgelsen foreslås gennemført i september måned. En tidligere gennemførelse vil kollidere med sommerperioden.

Inden undersøgelsen sættes i gang, vil der blive lavet en vejledning og holdt møder med lederne. Formålet er at sikre entydighed i besvarelserne. Undersøgelsen vil blive forelagt politisk i november måned.

oas

menu
menu