Parallelvej-grunde sælges til markedspris

Parallelvej-grunde sælges til markedspris

Læser undrer sig over, at ejendomsmægler har fastsat vejledende minimumsbud - men det er der en god grund til, og prisen er ikke fastsat, lyder det fra Hvidovre Kommune

Efter lidt over fire år i det kommunale “maskinrum” er de fire grunde på Parallelvej nu sat til salg.

En læser, der gerne vil byde på en af grundene, undrer sig imidlertid over mæglerens vejledende minimumsbud, som han mener, er med til at pumpe priserne op og gøre det umuligt for ham at byde under prisen.

- Kommunen har ikke sat en minimumspris og ejendomsmægleren er med til at pumpe prisen op. Det er ikke ok, siger Idris Yorulmaz til Hvidovre Avis.

Idris Yorulmaz har ret i, at der ikke fra Hvidovre Kommunes side er sat en mindstepris. Grundene skal derimod sælges til markedspris, bekræfter Hvidovre Kommunes direktør med ansvar for kultur,- teknik og arbejdsmarkedsområdet, Gert Stephan Nelth.

Har Hvidovre Kommune sat en grænse for minimumsbud?

- Nej, der er tale om en “vejledende mindstepris”, hvilket ikke er det samme som et minimumsbud. Der henvises til Udbudsbekendtgørelsen (nr. 24/2011) § 3, og Udbudsvejledningen (nr. 60/2004) afsnit 6.1.3, de kan findes på retsinformation.dk, siger Gert Stephan Nelth.

Så der er ikke truffet politisk beslutning om et mindstebud?

- Nej, det er der ikke. Det er besluttet, at grundene sælges til markedspris. For at interesserede bydere har en idé om markedspris, kan en kommune benytte sig af at oplyse “vejledende mindstepris”, forklarer Nelth.

Alle bud kommer i betragtning

Baggrunden for, at de i alt fire grunde er sat til salg med et vejledende minimumsbud er, at Hvidovre Kommune har bedt to ejendomsmæglere om at vurdere markedsprisen.

- Den for grundene oplyste “vejledende mindstepris” er den laveste af disse vurderinger. Også bud under ”vejledende mindstepris” kommer i betragtning. Det ligger i ordet “vejledende”, lyder det fra Gert Nelth.

Den tilgang til salget er anderledes, end da Hvidovre Kommune i 2017 satte grunden på Risbjergvej til salg. Her så det ud til, at mindstebudet var 25.000 kr. Den pris var imidlertid ikke et udtryk for, at grunden var vurderet markant lavere end grundene på Parallelvej.

Hvorfor er der forskel på måden, de to grunde bliver solgt på?

- Det er ikke korrekt, at mindstebuddet på Risbjergvej 22 var fastsat til 25.000 kr. Den opfattelse kommer sig af, at på boligsiden.dk var prisen angivet til 25.000 kr. Man skal sætte en pris for at kunne “uploade” ejendommen på boligsiden.dk. Hvidovre Kommune valgte at sætte den lavest mulige pris efter boligsiden.dk’s regler, 25.000 kr. Vurdering var, at med så lav en pris ville det være åbenbart for enhver, at der ikke var tale om en fastsat pris (eller et minimusbud), og man derfor inden afgivelse af et bud orienterede sig om de særlige vilkår, der gælder for udbud af offentlig ejendom eller kontaktede mægleren og fik en forklaring om markedspris samt niveau for markedspris i Hvidovre, forklarer Gert Stephan Nelth.

Hundredevis af bud

Han tilføjer imidlertid også, at muligheden for at byde blot 25.000 på Risbjergvej-grunden medførte, at rigtig mange bud på grunden var helt urealistiske.

- Det valg betød to ting for udbudsprocessen. Den første ting var, at ca. en 1/3 af buddene var overordentlig lave, således at man kunne få det indtryk, at dem der bød havde misforstået udbudsbetingelserne. Den anden ting var, at ejendomsmægleren havde haft utrolig mange henvendelser - hundredvis, hvor han skulle forklare, at det nok ikke var sandsynligt, at grunden ville blive solgt for et bud omkring de 25.000 kr., men nok snarere til den kvadratmeterpris, som var sædvanlig for grundsalg i Hvidovre i oktober 2017 - markedspris, fortæller Gert Stephan Nelth.

Det er således årsagen til, at udbudet af grundene på Parallelvej er sat til salg, hvor udgangspunktet for prisen ser væsentlig højere ud.

- For at modvirke misforståelser og for at fremme at alle interesserede bydere til grundene på Parallelvej 47 fik samme viden om “prisniveau” (= vejledende mindstepris) besluttede Administrationen at supplere udbudsmaterialet med denne oplysning. Men grundene på Parallelvej 47 sælges på samme vilkår som Risbjergvej 22, slutter Nelth.

key

menu
menu