Politiske prioriteringer årsag til dårlig placering i erhvervsklimaundersøgelse

Politiske prioriteringer årsag til dårlig placering i erhvervsklimaundersøgelse

Hvidovre Kommune finder erhvervsklimaundersøgelse interessant, men mener ikke, at alle parametre i undersøgelsen er relevante for Hvidovre Kommune

En del af årsagen til Hvidovres dårlige placering, som nummer 92 i Dansk Byggeris undersøgelse af det lokale erhvervsklima, skyldes politiske prioriteringer.

Det er blandt andet responsen fra Hvidovre Kommune. Kommunens kommunaldirektør Nich Bendtsen har i den forløbne uge nærlæst Dansk Byggeris vurdering og kommer med sit syn på resultatet.

- Et par af de områder, hvor vi ligger i ”den tunge ende”, som du (Hvidovre Avis, red) kalder det, er områder, der er politisk bestemte. Det gælder f.eks. dækningsafgiftens størrelse og udlicitering af tekniske områder, siger kommunaldirektør Nich Bendtsen til Hvidovre Avis.

Hvad angår kommunens dårlige placering, når det kommer til sagsbehandling, så påpeger direktøren, at det er et fokusområde, som der arbejdes på at forbedre.

- I forhold til sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling, så er det et område, vi har stort fokus på. Vi er i øjeblikket i gang med en proces, der skal sikre, at vi får kortere sagsbehandlingstider i byggesager, bl.a. er der ansat flere medarbejdere til byggesagsbehandlingen, fortæller Nich Bendtsen.

Ikke kun skidt

Men den dårlige placering som nummer 92 dækker ikke udelukkende over dårlige resultater.

- De gode placeringer i undersøgelsen får vi bl.a. på områder, hvor vi har handlet for at sikre erhvervslivet bedre vilkår. Vi har i 2016 fjernet gebyret for byggesagsbehandling, og det trækker op i undersøgelsen, som vi oplever at både borgere og virksomheder er glade for, fortæller Nich Bendtsen.

Dertil har Hvidovre Kommune besluttet at gøre døgnåbent på genbrugspladsen til en permanent løsning. Det er også et parameter, der trækker op i den samlede vurdering. Ligeledes er Hvidovre godt placeret, når det gælder udbud.

- I forhold til udbud, så holder vi hvert andet år et dialogmøde, hvor alle håndværkere inviteres for at høre om kommunens kommende projekter. Vores udbudsbudspolitik er tilpasset mindre og mellemstore virksomheder. Vi følger gældende regler og sikrer i vores kontrakter med entreprenører, at alle led – dvs. hovedentreprenørens underentreprenører – arbejder efter overenskomstmæssige forhold, forklarer Nich Bendtsen.

Ligeledes mener kommunaldirektøren, at netop den række erhvervsnetværk, som Dansk Byggeri betragter som positive, er til gavn for det lokale erhvervsliv.

- Generelt har vi gode erfaringer med den dialog, vi har i de netværk, vi som kommune driver. Det gælder dels Erhvervsklubben for de større virksomheder, dels Erhvervsforum for håndværks- og mindre virksomheder. Det samme gælder Erhvervskontaktudvalget, hvor erhvervsfolk og politikere drøfter rammevilkår og erhvervsservice samt større udviklingsprojekter som fx udviklingen af et nyt stort erhvervsområde på Avedøre Holme, fortæller Nich Bendtsen.

Noget er rent politisk

Kommunaldirektøren lægger ikke skjul på, at indholdet af undersøgelser, som Dansk Byggeris erhvervsklimamåling, interesserer kommunen. Han påpeger dog også, at en række parametre i undersøgelsen har en politisk dimension, der gør, at det ikke altid er i det politiske flertals interesse, at følge Dansk Byggeris anbefalinger.

- Vi læser altid de undersøgelser, der angår Hvidovre Kommune med interesse. Der er en del forhold i Dansk Byggeris undersøgelse, som er politisk besluttede, men når det gælder de forhold, som ikke er politisk besluttet, er vi optaget af, hvordan vi løbende kan forbedre vilkårene, siger Nich Bendsten.

Han tilføjer, at Hvidovre Kommune er i dialog med de organisationer, som f.eks. DI og Dansk Byggeri, om deres undersøgelser af kommunernes erhvervsvenlighed.

- Vi drøfter bl.a. formålet med undersøgelserne og påpeger, hvilke spørgsmål i undersøgelsen, der evt. ikke giver mening. Et eksempel på det er, at vi som fuldt udbygget kommune bliver vurderet som mindre attraktiv end de kommuner, der har tilgængelige nye erhvervsarealer og dermed kan fremvise en større byggeaktivitet i form af antallet af udstedte byggetilladelser, slutter direktøren.

key

.

.

menu
menu