Prisen på fjernvarme i Hvidovre uberørt

Prisen på fjernvarme i Hvidovre uberørt

I Hvidovre arbejder man tværtimod på at sænke varmeprisen

I dagspressen har der været store overskrifter om virkningen af bortfald af støttebeløb til produktion af kraftvarme, altså produktion af både el og varme.

Der har i dagspressen været nævnt eksempler på meget kraftige stigninger i lokale fjernvarmepriser rundt omkring i landet. Årsagen er, at en regulering i 2004 af støttebeløb til typisk mindre kraftvarmeværkers elproduktion ophører med udgangen af i år.

- I Hvidovre er vi ikke omfattet af denne regulering, så bortfaldet af støttebeløbet får ingen virkning på vores fjernvarmepris, siger Anders Liltorp, der er nyudpeget formand for Hvidovre Fjernvarmeselskab:

- Vi arbejder på at sænke varmeprisen, så det ville være en streg i regningen, hvis vi pludselig skulle forholde os til en udefrakommende prispåvirkning. Det er heldigvis heller ikke tilfældet, så vores arbejde fortsætter ufortrødent.

Lovende perspektiver

Anders Liltorp oplyser, at Hvidovre Fjernvarmeselskab i 2018 skal drøfte forskellige mulige udviklingsveje for fjernvarmen i Hvidovre.

Det har vist sig muligt at søge nye veje for anvendelse af forskellige varmekilder i Hvidovre Kommune, og dem arbejdes der på i øjeblikket.

- Vi er et selskab med mere end 30 år på bagen, så vi skal selvfølgelig se på, hvordan vi kan udvikle Hvidovres fjernvarme yderligere.

Det ser meget lovende ud med udnyttelsen af mulige lokale varmekilder, men vi er i de indledende analysefaser, så jeg kan endnu ikke sige noget om, hvordan de lokale varmekilder vil kunne påvirke fjernvarmeprisen, siger Anders Liltorp og slutter:

- Et er sikkert, og det er, at vi vil sikre en lokal fjernvarme, der er prisbillig, miljørigtig og sikker.

Mange i Hvidovre fortsætter med at tilslutte sig til fjernvarmen og det vidner om, at Hvidovres borgere stadig finder fjernvarmen attraktiv.

oas

- Vi arbejder her i Hvidovre på at sænke varmeprisen, så det ville være en streg i regningen, hvis vi pludselig skulle forholde os til en udefrakommende prispåvirkning, siger Anders Liltorp.

- Vi arbejder her i Hvidovre på at sænke varmeprisen, så det ville være en streg i regningen, hvis vi pludselig skulle forholde os til en udefrakommende prispåvirkning, siger Anders Liltorp.

menu
menu