Prøveboringer før den helt store kloakledning etableres

Prøveboringer før den helt store kloakledning etableres

Nødvendige undersøgelser skaber trafikale problemer i Landlystvej-kvarteret

Belært af kostbare erfaringer med specielle jordbundsforhold ved etableringen af de store kloak- og regnvandsledninger i området langs Harrestrupåen/Sydkærsvej, er HOFOR fornylig gået i gang med en række prøveboringer i kvarteret omkring Landlystvej/Hvidovre Alle.

Flere beboere har efterlyst en orientering om, hvad der foregår, bl.a. Hans Søndergaard Jensen, Landlystvej: - Det ser mystisk ud, at man bare borer huller rundt omkring. Det skaber lidt trafikale problemer, og gør det svært for beboere at komme til deres bopæl, fordi vejene er spærret med kun et spor, siger han.

Ny stor ledning

John Lykke fra Hvidovre Kommunens Vej- & Parkafdeling oplyser, at der er tale om nødvendige forberedelser, inden HOFOR går i gang med etableringen af en ny stor regnvands- og kloakledning fra Hvidovregade via Hvidovre Alle, Landlystvej og videre op til Hvidovrevej og frem til Egneborgvej.

- Det er en etape i bestræbelserne på at undgå de store, ødelæggende oversvømmelser, tilføjer John Lykke. - Efter prøveboringerne, er det planen, at HOFOR går i gang med det omfattende kloakeringsarbejde i eftersommeren 2018.mads-

menu
menu