Rådhuset lukket på ”indeklemte” dage

Rådhuset lukket på ”indeklemte” dage

For den kommende fireårige periode 2018 - 2021 foreslår administrationen, at rådhuset som tidligere holder lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt øvrige indeklemte dage i forbindelse med Grundlovsdag, op til jul, mellem jul og nytår, og i forbindelse med 1. nytårsdag.

Det er økonomiudvalget, der skal træffe beslutningen om lukkedagene i forbindelse med indeklemte dage.

Der er ikke noget nyt i den sandsynlige beslutning - økonomiudvalget godkendte nemlig tilbage i november 2008 "Udmøntningsplan for besparelser på det administrative område”, som indeholdt forslag til permanent lukning af rådhuset fredag efter Kristi Himmelfartsdag, mellem jul og nytår samt på øvrige indeklemte dage i tilknytning til Grundlovsdag og 1. nytårsdag for den efterfølgende periode på fire år.

Yderligere godkendte økonomiudvalget i december 2013, at rådhuset fremover holder lukket ved en indeklemt dag op til jul, hvilket også var gældende de efterfølgende fire år.

Lukkedage afvikles ved flex eller ferie.

oas

menu
menu