Regnskabets time

Regnskabets time

Kommunalbestyrelsen godkender i aften den regning på 10 millioner kroner, som blev konsekvensen af en fejlagtig sagsbehandling

Økonomiudvalget har nu godkendt “anlægsregnskabet” for det ulovlige byggeri på Gammel Køge Landevej 479.

På kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2015 blev det besluttet, at det “meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler”.

Når kommunalbestyrelsen på sit kommende møde også godkender regnskabet, er sagen lukket og kan arkiveres som en af tidernes mest absurde kommunale hændelser.

Den ulovlige bygning er for længe siden revet ned.

Nedrivningen blev betalt af Hvidovres skatteborgere - og det blev den, fordi kommunen ved en “fejl” gav en helt igennem ulovlig byggetilladelse. Byggeskandalen kostede officielt - viser det netop offentliggjorte anlægsregnskab - 9.784.409 kr.

Men den kostede også en medarbejder og kommunens daværende planchef deres stillinger.

Sagen handlede - helt kort - om, at en tidligere ansat i kommunens Plan- og Miljøafdeling på en bygherres vegne søgte om tilladelse til opførelse af et stort byggeri. Ansøgningen blev behandlet af to tidligere kolleger til ansøgeren og en kæmpe råbygning blev på rekordtid opført ulovligt og fejlagtigt på grunden.

Fejlen blev naturligvis opdaget af naboerne til det enorme byggeri. Med hjælp fra en advokat fik de standset byggeriet og kommunen erkendte at have givet byggetilladelse til byggeriet, selv om det ikke overholdt lokalplanen for området.

En tynd kop te

Hvidovre Avis forsøgte tilbage i efteråret 2015 i flere måneder at få afdækket, hvordan en så stor fejl i den kommunale plan- og miljøafdeling kunne ske. Men det var desværre ikke for redaktionen muligt at komme helt til bunds i det kommunale morads.

Fejlens størrelse, den besynderligt korte sagsbehandlingstid, et forbløffende persongalleri og flere andre forhold fik imidlertid den konsekvens, at mange teorier fik luft under vingerne - ord som bestikkelse, vennetjeneste, kammerateri eller decideret afpresning - fløj rundt i kommunen.

Men en intern redegørelse pegede efterfølgende på, at alle fastsatte sagsbehandlingsprocedurer i byggesagsteamet blev overholdt!

Redegørelsen forklarede dog ikke hvorfor og hvordan fejlen kunne ske.

Redegørelsen var en tynd kop te - men et politisk flertal valgte, at lade den være sidste punktum i sagen. Og udgiften på de omkring ti millioner - anlægsregnskabet - får med sikkerhed ikke mange ord med på vejen, når kommunalbestyrelsen nu godkender denne udgiftspost.

Der er siden indført nye og forbedrede procedurer i behandlingen af kommunens byggesager.

Regnskabet

Regnskabet ser således ud:

Bevilling 9.650.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således:

Advokatudgifter, diverse sagsbehandling 177.909 kr.

KL, bistand vedrørende notat om forlig 10.000 kr.

Cowi, prisoverslag på nedrivning 96.500 kr.

Erstatning til bygherren 9.500.000 kr.

Udgifter i alt 9.784.409 kr.

Regnskabet ender altså med en merudgift på 134.409 kr.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu