Rekord stort antal boliger med kun en voksen

Rekord stort antal boliger med kun en voksen

- Især også i Hvidovre

I dag er der 5.750.000 borgere i Danmark. Heraf bor 21 % = 1.200.000 i husstande med kun 1 voksen.

I Hvidovre er vi 53.000 borgere svarende til 9.2 % af landets befolkning. 9,2 % af 1.200.000 bliver til 11.000 husstande med kun 1 voksen i Hvidovre. Der er nok 15-20 % flere i dag i Hvidovre.

Af Danmarks Statistik fremgår det bl.a., at der i 2013 var 12.500 husstande med kun en voksen i Hvidovre svarende til 24 % af samtlige borgere i Hvidovre og til 50 % af antallet af husstande.

De 6.200 var enlige mænd og de 6.300 var enlige kvinder.

Antallet af husstande med 1 voksen har været stigende de senere år sikkert også i Hvidovre.

Derfor tyder det på, at der i Hvidovre i dag er op mod 13.000 og dermed 1.500-2.000 flere husstande med 1 voksen end ud fra et landsniveau.

På landsbasis fordeler husstande med kun en voksen således:

under 30 år 15 %

30-59 år 43 %

60 år og derover 42 %

Gruppen 30-59 år er på ca. 5.500 borgere i Hvidovre og måske større en ventet af mange lokalpolitikere. Gruppen efterspørger i høj grad nok de samme boligstørrelser som gruppen på 60 år og derover.

Derfor kan der komme et ekstra pres på behovet for både ældrevenlige og singlevenlige boligstørrelser i Hvidovre de kommende år.

Et pres, der bør tages højde for allerede nu og i de kommende måneders planlægning af boligudviklingen i Hvidovre. Avedørelejrens boligsammensætning er et godt eksempel til inspiration.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu