RETSIKKERHEDS-LOVEN GÆLDER

RETSIKKERHEDS-LOVEN GÆLDER

- også på arbejdsmarkedsområdet, skriver Eva-Pernille Naserian Poulsen:

I et svar fra Ivan Fogtmann på mit læserbrev fra den 26. september om der er noget galt i forvaltningen, skrives det at jeg bruger forkerte tal. Men når han skriver, at mine tal i mit første læserbrev ikke er korrekte, er det fordi Ivan Fogtmann ikke har læst, hvad der stod - det er på socialområdet at omgørelsesprocenten i 2016 er på mellem 40 til 49 % - hvilket er alt for højt og meget bekymrende.

Det er ligeledes bekymrende at det nyligt vedtagne budget indeholder besparelser i kommunens administration, og det er også bekymrende, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Et serviceniveau, der ved borgermødet om en kommende handicappolitik var stærkt udskældt, og som jeg mener i stedet burde have haft et løft. At fastholde nuværende serviceniveau er ikke ambitiøst nok – og slet ikke med stemmer fra Dansk Folkeparti, der ellers hævder at være et parti, der støtter de svageste grupper i samfundet.

Og undskyldningerne står i kø i indlægget fra Ivan Fogtmann, blandt andet hvad angår sagsbehandlingstider og overholdelse af retssikkerhedsloven.

Det er ikke nok med et vagt politikersvar om at der: “ses på, om det er muligt for forvaltningen at få fastsat en sagsbehandlingstid” (citat fra Ivan Fogtmanns svar på mit læserbrev).. Det er lokalpolitikerne, der har pligt til at overholde den gældende retssikkerhedslov, og herunder beslutte, hvordan serviceniveauet skal være på de enkelte områder.

Det betyder også, der i følge retssikkerhedsloven SKAL fastsættes tidsfrister for behandlingen af ansøgninger om f.eks. ressourceforløb, revalidering og fleksjob af kommunalbestyrelsen. Det kan lade sig gøre i kommuner som København og Norddjurs og i sidstnævnte er sagsbehandlingstiden på kun tre måneder for de tre nævnte områder. Når det kan lade sig gøre dér indenfor den nuværende arbejdsmarkedslovgivning, kan det også lade sig gøre i Hvidovre Kommune, og vil være et af de områder, jeg vil arbejde for, når jeg forhåbentlig får en plads i kommunalbestyrelsen og i arbejdsmarkedsudvalget til november.

Eva-Pernille Naserian Poulsen, kandidat for Alternativet

menu
menu