Så er de nye udvalg kommet i gang

Så er de nye udvalg
kommet i gang

Da nytårsklokkerne ringede og raketter og fyrværkeri bragede løs over Hvidovre, var det ikke kun et nyt år der blev markeret.

Årsskiftet betød også et farvel til den gamle kommunalbestyrelse.

Den 1. januar var også dagen, hvor Hvidovre kunne sige goddag til den nye kommunalbestyrelse og til de syv nye fagudvalg.

Der er endnu nogle uger til kommunalbestyrelsens første ordinære møde - det er den sidste tirsdag i januar. Men flere af fagudvalgene er allerede gået i gang med opgaverne. Det er som bekendt i fagudvalgene, at langt de fleste sager behandles inden de havner i kommunalbestyrelsen. Så netop derfor er arbejdet i udvalgene så vigtigt for den lokale politiske proces.

Som tidligere omtalt betød konstitueringen, at der under den nye kommunalbestyrelse nu er et udvalg mere end hidtil. Det betyder, at der - udover økonomiudvalget - er seks deciderede fagudvalg. Redaktionen bad før jul de seks nye fagudvalgsformænd om at fortælle lidt om deres forventninger til de næste fire års arbejde.

Fem af de seks nye udvalgsformænd samlede handsken op - og i denne uge kan avisen delagtiggøre avisens læsere og Hvidovres borgere i hvilke emner og områder de nye formænd vil give en særlig opmærksomhed i de kommende fire år.

Helt naturligt har de forskellige indgangsvinkler til deres forventninger og opgaver.

Men det er tydeligt, at de glæder sig til det kommende arbejde. Og uanset deres politiske ståsted er det - heldigvis da - også tydeligt, at de alle tager deres opgave som borgernes talerør og forlængede arm ganske alvorligt.

Kan de kommende fire år resultere i, at alle Hvidovres borgere får en klar fornemmelse af en kortere og mere direkte vej til de politiske beslutningsprocesser, bliver det endnu bedre at bo i Hvidovre.

menu
menu