Så skal dronerne atter tages i brug

Så skal dronerne atter tages i brug

Droneoverflyvning over Haveforeningen Kystengen

Hvidovre Kommune vil foretage droneoverflyvning over Haveforeningen Kystengen i perioden fra den 27. april til og med den 4. maj.

Der flyves ikke på lørdage og helligdage. Dronen optager billeder i en højde af 45 til 60 meter over området. Start og landing med dronen sker uden for haveforeningens område. Formålet med droneoverflyvningen er at foretage en opmåling af bygninger og bygningernes afstand til skel.

Opmålingerne skal bruges til opdatering af BBR.

Dronen vil overflyve området, hvor Haveforeningen Kystengen ligger.

Dette område er afgrænset af Kystagerparken, det østlige fortov af Nordre Kystagervej og Engstykkevej 13. Der vil forekomme situationer, hvor dronen ikke kan foretage korrekt opmåling, og hvor kommunen derfor er nødt til at måle manuelt på grunden. Disse målinger vil udelukkende foregå udenfor, så kolonihaveejeren behøver altså ikke at være hjemme. Det er en forudsætning for denne opmåling, at lågen til grunden ikke er låst. Lovgrundlaget for overflyvningen med drone findes i bekendtgørelsen om bygnings- og boligregistrering.

Flyvningen gennemføres af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S, hvis ottepropels drone og dronepilot er godkendt som droneoperatør over bebygget område af Trafik- og Byggestyrelsen.oas

menu
menu