Sag må afgøre om kommune kan gøres ansvarlig

Sag må afgøre om kommune kan gøres ansvarlig

Det er uklart, hvem der er ansvarlig for forurenet jord på lokal grund, men nuværende ejer har sagsøgt tidligere ejer. Det har spredt sig til, at yderligere to tidligere ejere er blevet sagsøgt

En grund i området syd for Hvidovre Havn er forurenet i en grad, så ejeren af grunden ikke må udbygge uden at få tilladelse af kommunen. Ønsker man at udbygge, skal grunden oprenses.

Fordi forureningen af grunden skønnes at være af ældre dato, er det Region Hovedstaden, der står for oprensningen. Men foreløbig kommer det ikke til at ske før om minimum 10 år.

- Hvis ikke ejeren er tilfreds med dette, kan man selv lave en frivillig oprensning. En oprensning er relativt dyr; fra få 10 tusinder til flere millioner kroner, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Og har man som ejer ikke midler til det, kan man i stedet gå privatretlige veje.

- Der er desuden eksempler på, at en grundejer lægger sag an mod tidligere ejere - som også kan være uden skyld - for at få dækket værditabet eller få en handel til at gå tilbage. Dette sker privatretligt uden myndighedernes indblanding, siger Hvidovre Kommune.

Ikke placere ansvar

Det er præcis hvad der er sket i den pågældende sag. Jordforureningen af grunden stammer efter Region Hovedstadens vurdering fra opfyldning af grunden fra før 1945. Hvem der dermed er ansvarlig for forureningen er uklart, men Hvidovre Kommune vil ikke umiddelbart påtage sig ansvaret.

- Skadevolder kendes ikke, og der kan derfor ikke placeres et ansvar. Eventuel placering af ansvar med henblik på en oprensning må bero på en juridisk afgørelse, som i sidste ende må afgøres ved en domstol, lyder det fra Hvidovre Kommunes direktør for Kultur, Miljø og Vækst Gert Stephan Nelth.

Betyder det, at kommunen også kan blive sagsøgt, lige som den nuværende ejer og tidligere ejere er i gang med at sagsøge hinanden?

- Det må bero på en juridisk afgørelse. I ejerforhold gælder der normalt en 20-årig forældelsesfrist, hvis man har ejet grunden. Hvorvidt kommunen kan gøres ansvarlig, har jeg meget vanskeligt ved at se, men det må en eventuel sag afgøre, lyder det fra direktøren.

key

menu
menu