- Saglig information...

- Saglig information...

Byggesagsbehandlingen har været genstand for stor debat, og jeg og en række kommunalbestyrelsesmedlemmer har gentagne gange talt om byggesagsbehandlingen i kommunen. Et flertal i kommunalbestyrelsen var enige om, at området skulle styrkes; det er på den baggrund, du skal se min skrivelse, nemlig som formand for kommunalbestyrelsen og administrationen, meddeler jeg de berørte borgere om kommunens opmanding på byggesagsområdet.

Du har desværre valgt at opfatte det som promovering af mig som borgmester, men ærindet var nu en saglig information om et sagsområde, med stor betydning for mange borgere

menu
menu