Seks millioner kroner for udvidelse af HBC-hal

Seks millioner kroner for udvidelse af HBC-hal

Udvidelse af HBC-hallens faciliteter er nødvendige, men også dyre - klubben vil dog selv gerne bidrage til projektet

HBC-hallen trænger til at få udvidet deres faciliteter, og derfor har klubben, som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis, igennem længere tid arbejdet på at få planlagt og tegnet en eventuel udbygning.

Til trods for hvad klubben betragtede som en konstruktiv dialog med Hvidovre Kommune, endte det lange forarbejde imidlertid med en blank afvisning fra Hvidovre Kommune. Planerne kunne ikke accepteres.

Sidenhen viste det sig dog, at HBC’s ønske aldrig var nået frem til en egentlig politisk behandling, som det burde. Og det måtte kommunens center-direktør for området, Gert Nelth, beklage, selv om han sagde, at der havde været misforståelser på begge sider.

HBC blev således bedt om at genfremsende deres ønske, så der kunne tages politisk stilling til ønskerne. Og nu ligger sagen så der, hvor Kultur- og Fritidsudvalget i første omgang har behandlet sagen. Her var der et flertal i udvalget, der anbefalede, at der skulle udarbejdes en lokalplan, der ville muliggøre, at klubben kunne realisere deres planer. Dertil besluttede udvalget, at klubben skulle anmodes om at finde medfinansiering af projektet samt at sagen skulle tages op til behandling igen i maj 2018.

Seks mio. kr.

Da sagen i mandags blev behandlet i økonomiudvalget var der imidlertid flere facetter, som det nye udvalg skulle tage stilling til. Helt overordnet er det nu fra kommunens side anslået, at en udbygning, som HBC ønsker det, vil løbe op i omkring seks mio. kr.

Måske derfor, var tilslutningen i økonomiudvalget forandret, idet det på mødet kun var SF og Hvidovrelisten, der nu kunne støtte, at der skal udarbejdes en lokalplan og at klubben skulle anmodes om at finde medfinansiering til projektet. De øvrige partier og løsgængere i Økonomiudvalget - altså Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og løsgængeren Karl-Erik Høholt Jensen valgte at afvente stillingtagen til sagen behandles i kommunalbestyrelsen den 28. november.

For HBC-arbejdsgruppen, der som før nævnt har arbejdet længe med en udvidelse af hallen er der dog ingen tvivl om, at de er både håbefulde og optimistiske omkring mulighederne for en udvidelse af hallen.

God dialog

- Nu har vi fået gang i en god dialog med både kommunen og politikerne, og vi føler, at der forståelse for, hvor stort vores behov er, siger Carsten Werge, der har været en del af arbejdsgruppen.

Han understreger, at det er klubbens klare forhåbning, at projektet kan udføres med støtte fra eventuelle fondsmidler.

- Vi håber, at vi kan få gennemført et projekt, der økonomisk er inden for rimelighedens grænser. Vi er i hvert fald ikke ude på at dræne kommunekassen, siger Carsten Werge.

Carsten Werge fortæller til Hvidovre Avis, at klubben igennem en årrække har manglet faciliteter - blandt andet til mødeaktivitet og styrketræning. Dertil ønsker klubben, at der desuden vil være bedre tilgængelighed for borgere med handicap.<CHARENTITY>8</CHARENTITY>key

menu
menu