Selina havde ret!

Selina havde ret!

Selina Wolfram fik ret og Hvidovre Kommunes fleksnævn tog fejl, da de ikke fulgte rehabiliteringsteamets indstilling om, at hun skulle tilkendes et fleksjob.

Det har Selina Wolfram nu fået ret i af Ankestyrelsen.

I december 2017 beskrev Hvidovre Avis, hvordan Selina var tæt på at miste modet, fordi hun skulle igennem endnu et ressource- og afklaringsforløb i Hvidovre Kommune, før hun eventuelt kunne tilkendes fleksjob. Det nye forløb havde lange udsigter, og Selina Wolfram havde således udsigt til at blive trukket igennem afklarings-møllen frem til sommeren 2019. På trods af at en lang række faglige vurderinger fra læger, smerteklinik og psykologer fastslog, at det ikke var realistisk, at Selina ville få det bedre, så hun kunne arbejde mere end max 12 timer om ugen.

Kan ikke ankes

Ankestyrelsens afgørelse kan ikke ankes af Hvidovre Kommune, og det er således en lettet Selina Wolfram, der fortæller Hvidovre Avis om hendes nye situation.

- Da jeg fik brevet, satte jeg mig bare ned på gulvet og græd. Af glæde. Og så ringede jeg til min søster, der overhovedet ikke kunne forstå, hvad jeg sagde, fortæller Selina Wolfram.

I brevet fra Ankestyrelsen står der, at de har afgjort hendes sag, og at de ændrer kommunens afgørelse af 4. juli 2017 om, at hun ikke har ret til fleksjob.

“Du har ret til fleksjob”, står der kort, før det i en 11 sider lang redegørelse uddybes, hvad der er årsag til afgørelsen.

Varigt og væsentligt nedsat

I afgørelsen lægges der vægt på, at alle relevante tilbud og foranstaltninger har været afprøvet. At lægelige oplysninger fastslår, at behandlingsmuligheder er udtømte. At en neuropsykologisk undersøgelse fastslår, at Selina har varige skånebehov. At en psykologvurdering fastslår, at der ikke er yderligere relevante behandlingstiltag. Ankestyrelsen påpeger også, at en psykologvurdering fastslår, at Selinas arbejdsevne vil fremstå gradvist ringere, jo længere tid hun er i afklaringsforløb.

Alt sammen pointer, som Selina Wolfram hele tiden har påpeget. Så selv om hun har været tæt på at miste modet flere gange, så kan hun nu fastslå, at det var godt, at hun blev ved med at kæmpe imod den kommunale beslutning.

- Jeg var helt der ude, hvor jeg ikke kunne mere. Jeg følte mig død, træt, færdig og udkørt, fortæller Selina Wolfram.

Så selv om der har været omkostninger undervejs for Selina Wolfram, så er hun umådeligt lettet over, at hun fastholdt, at kommunen ikke lyttede til hende og til mange dokumentationer, der var tilvejebragt fra fagligt hold, for at sikre hende et fleksjob.

- Jeg har da utvivlsomt været irriterende, men jeg kunne slet ikke forstå, at systemet kunne være så åndssvagt. Jeg har jo været afprøvet i alt og dokumentationen var der, viser afgørelsen, siger Selina Wolfram.

Mange skæbner

Men selv om afgørelsen har stor positiv betydning for Selina Wolfram og hendes families liv, så glemmer hun ikke, at mange andre måske sidder i samme situation, som hun selv har siddet i.

- Det gør mig ked af det, for alle de skæbner, der måske sidder fast i systemet, siger hun og tilføjer.

- Når man er i den position, møder man jo også utrolig mange fordomme. Helt ned til, at folk undrer sig over, at man kan smile, selv om man er syg. Men man kan jo ikke lægge sig ned og dø, selv om man ikke er frisk. Jeg har jo børn og et familieliv, der skal fungere, siger hun.

Fart på kommunen

Siden Selina Wolfram modtog afgørelsen fra Ankestyrelsen har hun, på egen foranledning, været i kontakt med Hvidovre Kommune for at få styr på detaljerne i forhold til afgørelsen. Hun lægger ikke skjul på, at hendes oplevelse af den kommunale sagsbehandling nu adskiller sig markant fra den oplevelse, hun havde, før hun fik medhold af Ankestyrelsen.

- Min oplevelse af kommunen efter afgørelsen har været meget positiv. Nu kører det bare. Det går hurtigt med papirer og alt det praktiske. Men det er da lidt tankevækkende, at det er sådan. Det er jo når man er i afklaring, at man har brug for, at det går hurtigt, siger Selina Wolfram.

key

menu
menu