SID IKKE NABOERNES BEKYMRING OVERHØRIG

SID IKKE NABOERNES
BEKYMRING OVERHØRIG

KAREN & SØREN LARSEN om det kommende byggeri på Landlystvej:

Kære Borgmester og Kommunalbestyrelse...

I forbindelse med jeres kommende godkendelse af lokalplan 141 boliger på Landlystvej 42 og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 skal vi indtrængende bede jer om at tage de mange indkommende høringssvar til efterretning fra det kommende byggeris naboer og ikke sidde disse naboers alvorlige bekymringer overhørig.

En godkendelse af Lokalplan 141 og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 vil for de omkringliggende naboer have uoprettelige konsekvenser i form af massive indblik- og skyggegener og skabe parkeringskaos i nærområdet.

Vi har som borgere stillet alvorlige spørgsmål til, om det kommende byggeri vil kunne overholde gældende brandregulativer, som den kommende lokalplan åbner op for. Hvidovre Kommune har indtil videre siddet vores bekymring overhørig, ligesom vi har indtryk af, at Hvidovre Kommune ikke ønsker at tage hensyn til de omkringliggende naboers indsigelser.

Hele høringsprocessen vedrørende godkendelse af Lokal 141 boliger på Landlystvej 42 og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 bærer præg af at være en ren skueproces, hvor kommunen reelt slet ikke ønsker at lytte til de omkringliggende naboers indsigelser. Høringsprocessen virker præget af, at Hvidovre Kommune ikke kan tåle flere nederlag efter de seneste kuldsejlede byggeprojekter på bl.a. Svend Aagesens Allé, hvorfor Hvidovre Kommune nu med vold og magt ønsker at få gennemført det kommende byggeri.

Kære politikere tænk jer nu godt om, inden I godkender det planlagte byggeri på Landlystvej 42 i dets nuværende form med en byggehøjde på 14 meter og en bebyggelsesprocent på 80. Det vil have uoprettelige konsekvenser at godkende dette byggeri for de omkringliggende naboer.

Med venlig hilsen

Karen og Søren Larsen

Holmelundsvej 8

menu
menu