Skærpede krav udløste ekstrabevilling

Skærpede krav
udløste ekstrabevilling

Hvidovre Volleyball Klub søgte kommunen om tilskud til teknisk udstyr som en konsekvens af øgede krav fra det danske volleyballforbund

Kultur- og fritidsudvalget skulle i sidste uge tage stilling til en ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om et økonomisk tilskud til indkøb af teknisk udstyr samt banebander.

De indkøb som Hvidovre Volleyball Klub søgte om tilskud til, er en konsekvens af øgede krav fra forbundet Volleyball Danmark.

Det danske volleyballforbund har nemlig skærpet kravene til kampafvikling for de danske ligaklubber - heriblandt Hvidovre Volleyball Klub.

Kravene involverer blandt andet brug af særligt teknisk udstyr til videooptagelse af kampene samt opsætning af banebander. Kravene medfører en række tvungne investeringer for Hvidovre Volleyball Klub, der derfor har søgt kultur- og fritidsudvalget om økonomisk tilskud til indkøb af det krævede udstyr og inventar.

De nye krav

Krav om teknisk udstyr er gældende fra sæson 2017/2018 og krav om nye banebander er gældende fra sæson 2018/2019 med en gradvis øgning af krav om bandeantal frem til sæson 2022/2023. Klubbens nuværende tekniske udstyr til brug for videooptagelser og håndtering af online statistik lever ikke op til forbundets skærpede krav, og der er derfor behov for indkøb af nyt teknisk udstyr.

Fremover skal kampbaner være omgivet af bander omkring fire meter fra sidelinjen og seks meter fra baglinjen. Fra sæson 2018/2019 skal kampbaner være omgivet af minimum otte bander af størrelsen 1x3 meter. Fra sæson 2022/2023 skal kampbaner være fuldt omgivet af 24 bander af størrelsen 1x3 meter.

Hvidovre Volleyball Klub påregner en samlet udgift på 69.249 kr. Klubben har en egenfinansiering på 35.000 kr. og ansøgte derfor om et økonomisk tilskud på op til 34.249 kr.

Kultur- og fritidsudvalget besluttede onsdag i sidste uge at bevilge de 34.249 kr. Midlerne tages fra Profileringspuljen.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu