Skal kommunikeres bedre til forældre

Skal kommunikeres bedre til forældre

Hvidovrebørn i dagtilbud, 0. klasse og SFO registreres i trivselsvurderingen TOPI. Meldingen til forældre om barns trivsel er overleveret uens

Er dit barns trivsel grøn, gul eller rød?

Du ved det måske ikke, hvis dit barn er kategoriseret som grøn - altså i trivsel - for Hvidovre Kommune har ikke været helt klar og entydig i sin kommunikation til forældrene. Det skal der nu rettes op på.

- Da informationerne hidtidig mest har være mundtligt overleveret fra det pædagogiske personale til forældrene, har der helt sikkert været forskel i, på hvilken måde og hvad der er blevet orienteret om. Det vi gør fremadrettet er at lave en skrivelse, som alle forældre får. Dette gælder kun dagtilbuddene, da det er dem, der er startet først - vi kan derfor indarbejde proceduren med de skriftlige informationer i forhold til de andre grupper, lyder det fra Hvidovre Kommunes direktør for Børn og Velfærd Susan Bjerregaard.

Hvem de andre grupper børn er kommer vi tilbage til. Men uanset gruppen af børn understreger Susan Bjerregaard, at intet er holdt hemmeligt for forældrene.

- Der er ikke informationer, der er blevet registreret bag ryggen af forældrene, siger hun og tilføjer, at hvis ens barn er registreret som gul eller rød, vil man være indkaldt til et møde eller en samtale.

Nyt trivselssystem

Hvidovre Kommune har siden begyndelsen af 2017 anvendt systemet TOPI, der er en trivselsvurdering, der foretages to gange årligt. Trivselsvurderingen blev til at starte med benyttet i dagtilbud, som led i den interne uddannelse i metoden. Ligeledes bliver bliver børn i 0. klasse og i SFO registreret efter metoden. Målet med TOPI er tidligt opsporing og indsats.

TOPI-metoden er udviklet af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) i samarbejde med Socialstyrelsen og en række kommuner.

- Trivselsvurderingen foregår i alle dagtilbud i resten af januar og hele februar måned 2018. I SFO og 0. klasse er der i første omgang tale om et pilotprojekt, som løber i to skoleår, skriver Hvidovre Kommune i et svar på Hvidovre Avis' spørgsmål om registreringen.

Formålet med TOPI er, at daginstitutionen, skolen og SFO’en gennem systematisk registrering og opfølgning får mulighed for at sætte ind i tide i forhold til de børn, der mistrives eller måtte have behov for særlig støtte. Trivselsvurderingen bliver foretaget af de medarbejdere, som er omkring barnet, og det er således kollegateamets fælles vurdering, der er afgørende for det enkelte barns trivsel.

Vurderingen af barnets trivsel registreres i IT-systemet Hjernen&Hjertet. Det er et system, der bruges af alle faglige instanser omkring barnet: dagtilbud, skoler, Tandplejen og Sundhedsplejen.

- Systemet er en elektronisk database udviklet af Rambøll. Her behandles og opbevares data fortroligt. Det er udelukkende det pædagogiske personale i institutionen/0. klassen/SFO’en og udvalgte ansatte i Tandplejen, Sundhedsplejen og Center for Børn og Familier, der har adgang til systemet, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Grøn, gul eller rød

Et barn i god trivsel og udvikling bliver i systemet registreret i GRØN position. Et barn, der vurderes til at være i begyndende mistrivsel, f.eks. på grund af sproglige vanskeligheder eller andre tegn på behov for særlig støtte, registreres i GUL position. Børn, der vurderes til at have behov for udvidet støtte, og hvor der er tegn på moderat til alvorlig mistrivsel, registreres i RØD position.

Får forældre at vide, hvordan eller hvis pædagogisk personale registrerer deres barns trivsel?

- Forældre til børn, der vurderes til at være i god trivsel, bliver blot informeret om denne vurdering. Hvis et barn derimod vurderes til at mistrives eller være i begyndende mistrivsel, bliver forældrene inviteret til en samtale med personalet i institutionen eller til et tværfagligt møde, hvor relevante fagpersoner også deltager. Det kan f.eks. være en talepædagog, hvis det drejer sig om sproglige vanskeligheder. Efter mødet bliver der så udarbejdet en indsatsplan, der skal være med til at sikre, at barnets trivsel og udvikling går i den rigtige retning, forklarer Hvidovre Kommunes forvaltning på området.

Er ens barn registreret i enten gul eller rød gruppe, kan man altså som forælder være sikker på, at man er orienteret, bekræfter direktør Susan Bjerregaard.

Bedre info til forældre

Fra Hvidovre Kommune lyder det endvidere, at alle forældre til enhver tid har ret til at blive orienteret om deres eget barns vurdering og registreringen i TOPI. Men Hvidovre Kommune melder imidlertid også, at informationen ikke har været tilstrækkelig. Det skal der nu rettes op på.

- På baggrund af den kritik, der har været i medierne af andre kommuners praksis, kan vi se, at vi her i Hvidovre Kommune ikke har givet tilstrækkelig information om TOPI-registreringen til forældrene i daginstitutionerne. Derfor sender vi nu mere udførlig information ud til dem om registrering og opbevaring af børnenes data. Samtidig bliver forældrene informeret om deres ret til viden om deres barns trivselsvurdering. Forældre til børn i 0. klasse og SFO bliver informeret inden starten på pilotprojektet i næste uge (denne uge, red.), skriver Børne- og Velfrædsforvaltningen i deres skriftlige svar til Hvidovre Avis.

Forvaltningene tilføjer, at forældreinddragelse og deltagelse er afgørende for, at det enkelte barn kan hjælpes, hvis det ikke er i trivsel.

- Vi betragter forældre som en betydningsfuld ressource i at lykkes med at hjælpe deres barn, når det viser tegn på ikke at trives optimalt. Forældredeltagelse er en forudsætning for, at vi kommer hele vejen rundt om barnet, og forældre er en uundværlig samarbejdspartner, når der skal findes løsninger og handlemuligheder, så barnet igen kommer i god og stabil trivsel, siger forvaltningen.

key

menu
menu