SOCIALT BEDRAGERI ER IKKE EN USKYLDIG FORBRYDELSE

SOCIALT BEDRAGERI ER IKKE EN USKYLDIG FORBRYDELSE

I budgetaftale 2018 for Hvidovre Kommune blev en rammebesparelse på 1% vedtaget, hvilket svarer til 25,6 mio. kr. Det var svære forhandlinger, da alle har deres ønsker og prioriteter, men det lykkedes for en række ansvarlige partier at nå i havn til sidst.

Hvad har det så med overskriften at gøre, kan man måske spørge?

Ifølge en undersøgelse fra KMD udføres der socialt bedrageri for mellem 7 – 12 milliarder kroner om året på landsplan. Kommunerne antager, at der opdages mellem 4 – 7 % af dette bedrageri, så der er stadig en meget stor del af dette beløb, som potentielt kan hentes ind.

Socialt bedrageri kan f. eks. være udlejning af et værelse man har "glemt" at angive indtægten for, adressesnyd hvor man foregiver at være enlig (som udløser f. eks. boligsikring, friplads i daginstitutioner og forhøjet børnetilskud), selvom dette ikke er tilfældet, eller udbetaling af sygedagpenge mens man arbejder sort ved siden af.

Socialt bedrageri er ikke en uskyldig forbrydelse uden ofre. Den udføres af skrupelløse og selviske mennesker, der mener, at de skal have noget ekstra, men det sker på bekostning af alle borgere i Hvidovre, og især på bekostning af de allersvageste i kommunen som har brug for hjælp.

Det bringer mig tilbage til budgetaftalen. Hvis kommunen ikke skulle bruge et stort millionbeløb på bedrageri, kunne det have betydet lavere skatter, flere penge til de handicappede, bedre forhold på skolerne, flere pædagoger i daginstitutionerne, eller……..

Det er ganske enkelt ikke i orden, og jeg vil arbejde for en kraftig forøgelse af kommunens indsats på dette område. Alle erfaringer fra kommuner landet over viser, at det betaler sig for kommunen, og derfor for alle lovlydige borgere i Hvidovre.

Pia Lystrup Holleufer

Det Konservative Folkeparti

Kandidat til KV17

menu
menu