SØGER RIMELIG LØSNING OG IKKE FORFØLGELSE!

SØGER RIMELIG LØSNING OG IKKE FORFØLGELSE!

Grundejerforeningen Præstemosen om kommunalt magtspil og fejlagtige dronebilleder

Gad vide om det ikke er et prioriteringsspørgsmål at der IKKE byggesags- behandles?

Vi har i Præstemosen observeret, at der gentagne gange rykkes for byggesagsbehandling fra Hvidovre Kommune. Borgere, der vil fremme byggeri, virksomheder der vil udvide og borgere der ønsker at gøre mere ved deres ejendom, HVIS bare de fik vurderet deres ansøgning.

Det er sjovt, for i kolonihaverne oplever vi slet ikke denne knaphed på ressourcer!

Det vrimler med embedsmænd/damer, der to og to besigtiger de “store” ulovligheder der har udspillet sig i foreningen de sidste 10 år. I langt de fleste tilfælde handler de “store” overtrædelser om, at der skal lukkes en dør hul mellem et skur og et kolonihavehus, at huset er placeret 10-20 cm for tæt på et skel, et skel som kommunen ikke engang selv ved præcis hvor er, fordi man anvender digitale kort der har en erkendt usikkerhed på 30cm. Denne usikkerhed kommer ikke borgerne til gavn, dermed bliver det grundejeren der sættes til at bevise at kommunen tager fejl.

Dette er dobbelt problematisk, da mange at byggegrundene er solgt af kommunen uden skelpæle, dvs. den nye ejer har ikke haft mulighed for at tage afsæt i andet end en hæk eller lignende som skel, med mindre man har haft lyst til at bekoste en ikke ubetydelig udgift til at en landmåler kommer ud og sætter et par pinde i jorden. Kommunen laver rask væk påbud UDEN at tage højde for den erkendte usikkerhed på 30 cm.

Skyder gråspurve med kanoner

Der er lavet en lang række påbud fra kommunen i sager om overbebyggelse på 2-4 m2, hvoraf nogle er reelle, mens andre skyldes dronebilleders fejlagtige angivelse af areal ud fra tagflade, og ikke ud fra faktiske forhold.

Det kan for udenforstående se ud/lyde som, at det er en flok meget store foreteelser, der udspiller sig i cowboyland Præstemosen - og at politikerne nu træder i karakter og sikrer at reglerne overholdes. Det ER korrekt, at enkelte ejere i området har været lige lovligt friske i deres fortolkning af lokalplanen når de byggede, men det er trods alt de færreste, og vores postulat er, at når de mange sager er gennemført, og de utroligt mange ressourcer og dermed penge er brugt, så er resultatet en række adskillelser af skur og hus med lukning af døre mellem disse bygninger, og dertil ganske få bygningsreduktioner. Det må koste en formue, og til gavn for hvem? Vores opfattelse er, at der skydes gråspurve med kanoner.

De borgere, der rykker for at få deres sag behandlet er blevet en del af dette spil. Der kan ikke være megen tid til overs, når de først er færdige med at jagte os.

Fakta om byggeri i Præstemosen:

Man måtte fra 2007-2017 bygge 57 m2 hus og 30 m2 ”andet”: drivhuse, skure osv. Disse - kolonihavehuset + tilbygninger - måtte lovligt bygges under samme tag helt frem til 2017. Samtidig er ALT byggeri fra før 2007 nu retsligt lovliggjort, fordi Hvidovre Kommune erkender at have sovet i timen, og at ejerne har vundet hævd på retten til deres byggeri. Der skal være mere end 87 m2 bebygget areal før vi taler om for meget byggeri - indrettet efter den rette fordeling af 57-30.

Så ja, det KAN se ud som området i Præstemosen er fyldt med ulovligt byggeri uden det rent faktisk er tilfældet.

Når man fra Hvidovre Kommune side påstår, at der i perioden 2007-2017 er opført 107 huse, der er for store, er der fordi man tager udgangspunkt i dronebilleder optaget fra 40-60m højde. Disse billeder måler tagflade, og ikke som BBR angiver areal målt på ydersiden af huset i gulvhøjde. Det overses fuldstændigt, at der må lovligt være 87 m2 (nemlig de 57+30) bygninger - inden man kan tale om noget er ulovligt.

Der er allerede forkastet en række sager, hvor Hvidovre kommune har udstedt varsling om påbud i sager hvor dronebilleder af haveborde og hyndekasser er misfortolket til at være bygninger. Det er forkasteligt, at Hvidovre kommune på så tyndt et grundlag laver sager mod borgerne. Det skaber utryghed, og en opfattelse af, at vi er ”skyldige indtil det modsatte er bevist”. Plejer det ikke at være omvendt?

Mon ikke man skulle lave en bedre prioritering omkring, hvad der giver mening at bruge kommunens midler på, og komme i gang med en reel behandling af hele byens sager, sager der kan give udvikling for husejere, virksomhedsejere og de lokale håndværkere og så gå efter en rimelig og ikke økonomisk belastende løsning for småhusene i Præstemosen.

Det er endt i et magtspil, hvor Hvidovre Kommune sætter sig selv under økonomisk og tidsmæssigt pres ved kontrol, droner, personale, retssager og advokater, mens en gruppe selvforsørgende mennesker forsøger at rydde op og gøre et område attraktivt, med den ene hånd, alt imens de med den anden hånd forsøger at banke på døren til Hvidovre Kommune og blive borgere i en kommune, så de kan få lov at betale deres fulde person- og ejendomsskat i Hvidovre Kommune. Det giver simpelthen ikke mening.

Når vi der ejer grundene i Præstemosen spørger politikerne, hvorfor vi ikke må bo i vores huse, er eneste forklaring fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet - ”at det er for at give pensionisterne i Hvidovre Kommune mulighed for at have et rekreativt område at være i om sommeren”. Det skulle I have tænkt på INDEN I begyndte at sælge ud af grundene. Hvis I mener det I siger, så skulle I fortsat have lejet grundene ud.

Hvor er de pensionister, der kan give 800.000 kr. for en grund på 300 m2, hvilket er den pris Hvidovre Kommune nu sælger grundene for? 800.000 plus omkostninger til at opføre et hus, det rimer ikke på at give den lavtlønnede eller pensionisten mulighed for at supplere sin beskedne indtægt med lidt egendyrkede grøntsager. Den rødternede kolonihavedug er for evigt væk fra bordene i Præstemosen, spørgsmålet er om der er politikere der har mod til at tage afsæt i den virkelighed der er i vores område, og lave en løsning der kan være til gavn for både kommunen og ejerne i området? Vi er i hvert fald klar til at betale mere i ejendomsskat, såvel som vi vil elske at aflevere vores personskat i Hvidovre kommune. Vi søger ikke en fribillet, blot en rimelig løsning.

Det kunne være rart at vide, hvad de enkelte partiers holdning er til det der foregår i forhold til Grundejerforeningen Præstemosen lige nu?

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Præstemosens

bestyrelse, v/Hanne Eriksen

menu
menu