SØNDERKÆR BØR GENÅBNES SOM FOLKESKOLE!

SØNDERKÆR BØR GENÅBNES SOM FOLKESKOLE!

- mener GERT WAHL fra Enhedslisten:

Når journalist Ole Adrian skriver i Hvidovre Avis Weekend den 31. august 2017, at alle pludselig er glade for Hvidovre Privatskole, så er det helt for Oles egen regning.

Den del vedrørende Hvidovre privatskole, der kom med på den åbne dagsorden på KB-mødet den 29. august 2017, handlede alene om, hvorvidt KB ville gå i dialog omkring en lokalplansændring, hvis det skulle blive en nødvendighed, når og hvis Hvidovre Privatskole skulle finde nogle egnede lokaler i Hvidovre kommune, efter at lejemålet er udløbet. Der har Ole ret, det var der ingen i KB, der stemte imod.

Derimod stemte vi imod forlængelse af lejemålet til 2019 blandt andet af den grund, at Hvidovre kommunes folkeskoler er udfordret på klassekvotienter, især i Hvidovre nord. Kommunen har selv brug for lokaler til at rumme de mange børn, der er presset ind i klasselokalerne på de folkeskoler, der har modtaget elever fra Enghøjskolen og Sønderkærskolen - plus stigningen i børnetallet, der er set de sidste par år. Enhver ved, hvilken betydning det har for elevernes trivsel og indlæring.

Vi stemte også imod med begrundelsen, at Hvidovre Privatskole har fået lejemålet forlænget to gange tidligere, og vi derved kunne se en tendens, som kunne ende med et permanent lejemål.

Der er et stort behov for at genåbne de skoler, man så tåbeligt nedlagde for nogle år siden.

Af de elever, der går på Hvidovre Privatskole, er ca. 60 procent fra Hvidovre, elever som sagtens kan fortsætte på Sønderkærskolen, hvis det går, som vi i Enhedslisten ønsker det, nemlig at den genåbnes som folkeskole.

Enhedslisten har derfor et ønske om, at skoleåbninger indgår i visionen for skolernes fysiske rammer, som skal vedtages i første kvartal af 2018.

De bedste hilsner

Gert Wahl

Medlem af Enhedslisten Hvidovre

menu
menu