STEM PÅ DE RIGTIGE!

STEM PÅ DE RIGTIGE!

Kommune- og Regionsvalget står for døren og det er vigtigt, at vi uanset parti vælger politikere, der kan kvalificere vores folkestyre.

Jeg vil opfordre læserne af Hvidovre Avis til at tænke sig godt om, inden de sætter deres kryds ved kommune- og regionsvalget. I Hvidovre Kommune har vi haft et politisk styre i 4 år, hvor der har været talrige skandaler. Hvor Risbjerggård stadig henligger som ruin, og hvor moderniseringen af Hvidovre havn stadig ikke er sket. Hvor skoleklasserne stadig har meget høje elevtal, og hvor kommunen stadig straffer de lokale virksomheder med høje gebyrer og ringe service. Hvor søspejderne og den nye privatskole politisk chikaneres, og hvor gode og store ejerboliger er en kæmpe mangelvare, osv. Prøv at se på den nyanlagte Hvidovre Strand. Man glemte at dræne området, så i hele efteråret er de offentlige stier, og græsarealet mere eller mindre oversvømmet. Hvorfor var det ikke en del af strandprojektet at dræne området? Og pludselig har Teknisk Forvaltning stik imod den politisk vedtagne plejeplan besluttet at spare græsslåning af Lodsparkens midte omkring fodboldmålet. Så hvor kvarterets børn tidligere ofte spillede fodbold her, eller hvor en af de mange familiefødselsdage spillede langbold med deltagelse af flere generationer, er her nu bare højt græs og ingen brugere af området. I Hovedstadsregionen har vi set talrige eksempler på dårlig ledelse. Frederiksberg Hospital og de andre forældede hospitaler burde for længst være lukket, så man ikke havde behøvet at spare på kvaliteten i samme grad på de øvrige hospitaler.

Hvorfor er Hovedstadsregionens kræftbehandling dårligere og ventelisterne til hjerteoperationer længere end de øvrige regioners? Hvorfor vælger man at udvikle sin egen IT-platform, i stedet for at bruge den samme, som Midtjylland længe inden, har påvist fungerede? Hvorfor er problemerne med Akuttelefonen endnu ikke for længst løst? Hvorfor er der så få kandidater til regionsvalget fra Hvidovre?

Husk at vi skal ikke blot vælge mellem forskellige partier og lister, men vi skal også – uanset hvilket parti du stemmer på - vælge nogle politikere, der kan skabe løsninger og fremgang for vor kommune og vor region. Politikere, der har visioner og som kan styre embedsapparatet til at være til gavn for borgerne.

Hans Lyndrup

menu
menu