Store planer i Rødovre

Store planer
i Rødovre

Der arbejdes videre med planerne omkring det forladte stationscenter

En helt ny bydel og tre tårne på 14, 16 og 19 etager skal afløse brandtomten og det forladte Rødovre Stationscenter.

Det helt nye byområde - placeret direkte på Rødovres side af kommunegrænsen til Hvidovre - blev af Rødovre Kommune sendt i offentlig høring i efteråret. Og når Rødovre Kommune sender et forslag til en ny lokalplan i høring og når planområderne støder direkte op til Hvidovre Kommune, er det naturligvis relevant at Hvidovre sender et høringssvar.

Hvidovres kommunalbestyrelse sendte den 28. oktober 2016 derfor et høringssvar med en række kommentarer og forslag til ændringer til Lokalplan 141 for Rødovre Port, som projektet er blevet døbt. Kommunalbestyrelsen i Rødovre vedtog efterfølgende, i januar, lokalplanen og har i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af planens vedtagelse sendt deres bemærkninger til Hvidovres høringssvar.

Hvidovre Kommune ser ikke grund til at gøre yderligere i sagen, før en mulig inddragelse af Hvidovre Kommune angående etablering af støjafskærmning og skybrudssikring ved viadukten Tårnvej/Avedøre Havnevej.

Positiv udvikling

Det er planen at omdanne det tidligere Rødovre Stationscenter som henligger som brandtomt med en forladt bygning, til et nyt byområde tæt ved Rødovre Station.

Lokalplanen fastlægger en meget tæt og bymæssig struktur og giver mulighed for etablering af boliger, erhvervs- og uddannelsesfaciliteter, herunder detailhandel, kontor og administration samt hotel. Hvidovre Kommune har som udgangspunkt stillet sig positiv over for en udvikling i området.

Høringssvaret fra Hvidovre bestod primært af en række bemærkninger omkring skyggeforhold, parkering, busser, nedsivning og støj.

oas

En helt ny bydel og tre tårne på 14, 16 og 19 etager skal afløse brandtomten og det forladte Rødovre Stationscenter.

En helt ny bydel og tre tårne på 14, 16 og 19 etager skal afløse brandtomten og det forladte Rødovre Stationscenter.

menu
menu