Stort havne-arrangement

Stort havne-arrangement

Samtlige foreninger på Hvidovre Havn er gået sammen om Havnens Dag

Hvidovre Sejlklub Suset har på vegne af samtlige foreninger på Hvidovre Havn ansøgt kultur- og fritidsudvalget om et økonomisk tilskud til brug for afholdelse af arrangementet Vild Med Vand Dag den 10. juni.

Der blev søgt om 6.900 kr. til arrangementet og udvalget besluttede at bevilge pengene fra puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Vild Med Vand Dag - også kaldet Havnens Dag - er et landsdækkende arrangement, der afholdes i samarbejde mellem Flid (organisationen for lystbådehavne i Danmark) og Dansk Sejlunion. Arrangementet har som formål at skabe oplevelser på havnen og på havet for et bredt udsnit af den danske befolkning.

Samtlige foreninger på Hvidovre Havn afholder det lokale arrangementet i fællesskab, og Hvidovre Sejlklub Suset er tovholder på projektet.

Arrangementet støttes af Nordea Fonden, hvorfra arrangørerne modtager et kontant tilskud på 5000 kr.

Da det samlede budget lyder på 11.900 kr., blev der derfor søgt om et tilskud på 6.900 kr.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu