SUCCESEN HAR JO EN BAGSIDE!

SUCCESEN HAR JO EN BAGSIDE!

Vi skal gå i skole sammen - ikke adskilt, skriver MATTIAS TESFAYE (MF):

Vi har de senere år set en stigende tendens til, at unge søger mod gymnasier, hvor der går mange elever med sammen kulturelle og religiøse baggrund som dem selv. Dette ser vi tydeligt på Hvidovre gymnasium, hvor der er en meget stor andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Vi står med denne problemstilling fordi flere unge med anden etnisk baggrund tager en ungdomsuddannelse - hvilket jo er helt fantastisk. Men succesen har en bagside. Det er aldrig godt for integrationen, når befolkningen bliver så opdelt. Vi skal bo i samme samfund og derfor også gå i skole sammen. Derfor har Socialdemokratiet foreslået, at eleverne skal fordeles bedre. Vi skal ikke have gymnasier hvor 80 % af eleverne er fra indvandrerfamilier, mens nabogymnasiet nærmest slet ikke har nogle. Det er vigtigt for os, at vi ikke opbygger sådanne parallelsamfund.

I sidste uge blev det tydeligt at Liberal Alliances undervisningsminister Merete Riisager ikke ønskede at gribe ind. Derfor har jeg nu stillet et forslag på vegne af Socialdemokratiet, der skal diskuteres af folketinget her i januar. Hvis folketinget får det vedtaget inden 1. marts kan vi stadig nå en bedre elevsammensætning på vores lokale gymnasium, når de nye elever starter til august.

Mattias Tesfaye

folketingsmedlem for Socialdemokraterne på Vestegnen

menu
menu