Tågesnak om fjernvarmen

Tågesnak om fjernvarmen

Borgmester Helle Adelborg og 1.viceborgmester Mikkel Dencker har lagt navn til et læserbrev omkring den ulyksaglige udvikling i fjernvarmen i Hvidovre.

Indlægget giver læseren indtryk af, at det er det miljøvenlige brændstof, der er skyld i de store prisstigninger på fjernvarmen i Hvidovre. Det er helt forkert. Prisen på den variable del af fjernvarmeregningen er faldet støt over de senere år. Derimod er den faste afgift eksploderet.

Den ulykkelige udvikling startede i 2011 hvor VEKS ændrede vedtægter og gik ind i et nyt forretningsområde - distribution og produktion af fjernvarme. Beslutningen om at godkende dette, blev truffet i Hvidovres Kommunalbestyrelse på trods af en enstemmig anbefaling fra Hvidovre Fjernvarmes bestyrelse om det modsatte. Hvidovre Fjernvarmes bestyrelse påpegede dengang, at der var stor risiko for at omkostninger fra os uvedkommende projekter ville blive losset over på os. Det er desværre gået så galt som vi dengang forventede, og nu vil man ovenikøbet også indregne endnu en omkostning i de fremtidige priser. Forrentning af egenkapital! Noget som foreningen af fjernvarmeselskaber, Dansk Fjernvarme, tager skarpt afstand fra og som en række kommuner og kommunale varmeforsyningsselskaber afstår fra som f.eks. Hvidovres egne fjernvarmeselskaber.

Det er mig uforklarligt hvorfor Hvidovre Kommune medvirkede - og åbenbart fortsat medvirker - til det, der har udviklet sig til en gyser her i Hvidovre! Det er beskæmmende, at de ansvarlige politikere - herunder ikke mindst Helle Adelborg og Mikkel Dencker - ikke åbent vedstår deres handlinger. De skriver, at de projekter som VEKS har investeret i, bliver til fordel for os alle. De undlader at nævne, at det muligvis kan ske om 30 - måske 40 år! Hvis det altså overhovedet materialiserer sig! I mellemtiden bliver tabene på disse projekter afskrevet over priserne for os alle. Det er den primære grund til at fjernvarmeprisen ikke længere kan konkurrere i nye fjernvarmeområder og det barokke er, at det således er Hvidovres egne politikere, der har medvirket til at fjernvarmeudbygningen i Hvidovre er gået i stå.

Enhver der måtte være i tvivl om rigtigheden af ovenstående bør selv gå ind og læse Energitilsynets afgørelse af 30.05.2017 vedr. VEKS - Prisdifferentiering og prisgaranti.

Steen Jørgensen Sadelmagerporten 4.345 tidl.formand for Avedøre Fjernvarme og tidl.bestyrelsesmedlem i Hvidovre Fjernvarme

menu
menu