Tager igen beslutninger der undrer!

Tager igen beslutninger der undrer!

Endnu engang må man konstatere, at det politiske flertal i Hvidovre Kommune, uanfægtet af høringssvar og svar fra personale, tager beslutninger, der får en til at undres.

Beslutningen omkring bofællesskaberne for psykisk og fysisk udviklingshæmmede borgere har taget en drejning, som er meget uheldig for de berørte borgere. For at forstå, hvad beslutningen betyder, er det vigtigt at vide, hvad de paragraffer, der henvises til, betyder for beboerne.

Når man er visiteret efter §85 betyder det, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er en ydelse, som bliver leveret af det pædagogiske personale på bofællesskaberne.

Hvis man er visiteret efter §83, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige, praktiske opgaver i hjemmet og madservice, en ydelse som bliver leveret af hjemmeplejen. Hvilket indikerer en klar forskel mellem paragrafferne.

Jeg vil virkelig gerne kunne forstå de tanker, der får visse politikere til at stemme noget igennem i Kommunalbestyrelsen, der har så stor indflydelse på en bestemt gruppe menneskers liv og trivsel i hverdagen. Hvor er empatien med disse borgere henne?

Hvorfor ikke lytte mere til de borgere og pårørende, omstruktureringen vedrører, og hvorfor totalt negligere Handicaprådets høringssvar? For mig virker det, som om der kun tænkes i besparelser.

En af konsekvenserne af den nye ordning er afskaffelse af borgerens ret til selv at vælge udbyder på den personlige pleje. Efter omstruktureringen er det ikke længere en mulighed, og bofællesskabets beboere stilles herved ringere end andre borgere i kommunen. Forskelsbehandling af kommunens borgere er uacceptabel - uanset, at jeg helst ser kommunen yder servicen.

En anden konsekvens, som jeg frygter kan blive en realitet ved omstruktureringen, er, at borgerens ret til ydelser efter §83 og §83a prioriteres ned, når man udelukkende visiterer efter §85. Ikke mindst følger der økonomi med, hvis det er personalet på bostederne, der skal udføre opgaver svarende til både §83 og §83a.

Når man nedlægger pårørenderådet og opretter lokale pårørenderåd i de enkelte bosteder, ser det for mig ud, som om man ønsker at gøre de pårørendes indflydelse sværere.

Gert Wahl Medlem af Enhedslisten Hvidovre

menu
menu