TAK FOR DET FLOTTE VALG!

TAK FOR DET
FLOTTE VALG!

Vi vil i SF gerne takke borgerne i Hvidovre for det rigtig flotte valg, vi fik til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

SF gik et mandat frem begge steder, så vi efter nytår har fire mandater i kommunalbestyrelsen og et lokalt i regionsrådet. Der var 994 flere borgere end ved sidste kommunalvalg, der satte deres kryds ved SF. Det har givet os en fremgang på næsten 50 %, så vi samlet set har fået 15,5 % af alle stemmerne i Hvidovre.

Valgt til kommunalbestyrelsen for SF blev: Anders Wolf Andresen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen og Bent Roldgaard. Kristine Amalie Rostgård blev første suppleant og Maria Avnskjold anden suppleant. Stine Roldgaard kom i regionsrådet efter at have siddet som suppleant i denne periode.

Vi glæder os til at fortsætte kampen for de mærkesager, som alle opstillede kandidater er gået til valg på, bl.a. reelle minimumsnormeringer, max 24 elever i klasserne, fart på den grønne dagsorden, støjdæmpning og faste teams i hjemmeplejen. Samtidig er vi spændte på at få en SF-stemme fra Vestegnen i regionsrådet.

Vi er meget taknemmelige for den tillid, som borgerne har vist os, og ser frem til at bruge vores fire mandater til at arbejde for alle Hvidovres borgere i de kommende fire år.

Endnu engang mange tak for det flotte valg.

Venlig hilsen

SF Hvidovre

Stine Roldgaard – nyvalgt til regionsrådet for SF.

Stine Roldgaard – nyvalgt til regionsrådet for SF.

menu
menu