Talenthold har været med til at løfte fagligheden i Hvidovres folkeskoler

Talenthold har været med til at løfte fagligheden i Hvidovres folkeskoler

440 skoleelever har nu deltaget i talentforløb

Talentforløb i science, matematik, robotteknologi, engelsk, skriveværksted, film og foto og madkundskab har været med til at løfte talentholdselevernes faglighed.

Det viser evalueringen af talentforløbene, som er lavet i forbindelse med en samlet evaluering af indsatserne i kvalitetsløftet i Hvidovres folkeskoler.

- Med de talentforløb vi har på alle Hvidovres folkeskoler, får de mest motiverede elever mulighed for i en periode at deltage i et forløb med elever fra kommunens øvrige skoler, hvor der er fokus på et fag, de er særligt gode til eller har en særlig interesse for. Det har vist sig, at talentholdene i høj grad er med til at give eleverne noget ekstra, præcist som vi ønskede, da vi oprettede dem for snart fem år siden, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Kenneth F. Christensen.

Videbegærlige

Der har siden skoleåret 2014/2015 været talenthold på alle Hvidovres folkeskoler.

Talentforløbene er målrettet elever der er “oplagte og markante talenter” og de elever, der har motivation, engagement og flid i forhold til et fagligt område. Evalueringen viser, at 93 procent af de elever, der har deltaget i et talenthold i 2016/2017 oplever, at de er blevet udfordret på talentholdet. To ud af tre elever der har været på talenthold oplever, at de kan bruge det, de har lært på talentforløbet i de almindelige fag på skolen. Evalueringen viser også, at talentholdene styrker elevernes trivsel, fordi de får lov til at “nørde” med noget de har en særlig interesse for og møder andre, der deler den interesse.

- Vi oplever at have engagerede og videbegærlige elever, som gerne vender tilbage flere år i træk. Vi har arbejdet med, at eleverne skulle tage deres viden med hjem i klasserne og eksempelvis fremlægge det for kammeraterne og på den måde dele det, siger Linda Stokholm Michaelsen, der er talentholdslærer på matematikholdet på Holmegårdsskolen.

Talentforløbene er målrettet elever i 7.-9. klasse.

Holdene etableres på tværs af skolerne og dækker bredt fagligt, der er både boglige og musisk-kreative talenthold. Talentundervisningen foregår uden for almindelig skoletid og er kendetegnet ved en høj faglighed, der rækker videre mod ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

red

menu
menu