Udvidelse af HBC-hallen skubbes

Udvidelse af HBC-hallen skubbes

Politisk flertal besluttede, at udvidelse af HBC-hallen drøftes i budget 2019

Den kommunale beslutningsgang tager tid - og nogle gange rigtig lang tid.

Det må medlemmerne af Hvidovre Badminton Club (HBC, red.) sande, efter kommunalbestyrelsen tirsdag aften besluttede, at den videre behandling af, om klubben kan få tilsagn til at udvide deres faciliteter,må vente på nærmere undersøgelse og drøftelser i forbindelse med budget 2019.

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis har arbejdsgruppen bag en udvidelse af HBC-hallen ellers i forvejen ventet ganske længe på kommunal afklaring på deres planer.

Ændringsforslag

Kommunalbestyrelsen behandlede ellers en foreløbig indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, hvor udvalget havde anmodet om, at der skulle udarbejdes en lokalplan. Med en ny lokalplan ville HBC kunne realisere klubbens skitseforslag til en udvidelse.

Den indstilling valgte et flertal i Økonomiudvalget imidlertid at stå over ved at afvente beslutningtagen til tirsdagens behandling i kommunalbestyrelsen. Og ved dette møde faldt det således, at borgmester Helle Adelborg fremsatte et ændringsforslag.

- Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag: Det undersøges og beskrives om en tilbygning til HBC-Hallen kræver en ændring af det nuværende plangrundlag og i givet fald hvordan. En igangsætning af ny lokalplan afventer en samlet finansiering, og en eventuel beslutning om kommunal medfinansiering drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, og overslagsårene, lyder det i referatet fra mødet.

Borgmesterens ændringsforslag blev i øvrigt fulgt af alle partier og lister med undtagelse af SF’s Niels Ulsing, der fastholdt indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, hvor han også er formand.

red

menu
menu