Ulovligt parkerede biler bliver jaget vildt

Ulovligt parkerede biler
bliver jaget vildt

Nu er de kommunale parkeringsvagter på vej her i Hvidovre

Det har været undervejs i et stykke tid - men nu er det sikkert og vist: For at få dæmmet op for ulovligt parkerede biler etablerer Hvidovre Kommune nu sin egen parkeringskontrol.

Kommunalbestyrelsen godkendte nemlig i sidste uge, at Hvidovre skal have etableret parkeringskontrol i kommunalt regi.

Opgaven for den kommende kontrolenhed er ganske klar - den skal sørge for, at bilister parkerer efter færdselsloven på de offentlige veje i kommunen.

Ikke en pengemaskine

Problemet med ulovligt parkerede biler eksisterer ikke kun i Hvidovre.

I alle hjørner af landet opleves det, at politiet har nedprioriteret opgaven med at håndhæve parkeringsreglerne.

Og også her i Hvidovre har politiets manglende fokus på denne opgave haft som konsekvens, at der hver eneste dag bliver registreret biler ulovligt parkeret.

Fra kommunen forlyder det, at kommunen ofte får henvendelser fra borgere som på den ene eller anden måde er generet af ulovligt parkerede biler. Og også redaktionen på Hvidovre Avis modtager med jævne mellemrum mails og telefonopkald fra læsere, som er godt og grundigt trætte af andre borgeres hensynsløse parkeringer.

Det er kommunalbestyrelsens hensigt at den kommende parkeringskontrol primært skal sikre trafikale hensyn. Formålet er ikke, at Hvidovre Kommune skal tjene penge på parkeringsafgifterne.

Før parkeringskontrollen kan blive en realitet, skal der udarbejdes en ny kommunal parkeringsbekendtgørelse. Denne bekendtgørelse bliver fundamentet for fremtidens parkering i Hvidovre.

Og nu går arbejdet med at rekrutteres medarbejdere, som inden de bliver sendt ud på gaderne først skal igennem et uddannelsesforløb.

Det er forventningen, at parkeringskontrollen vil blive etableret i løbet af det kommende efterår.

oas

menu
menu