Undersøgelser om mulig udvidelse er i gang

Undersøgelser om mulig
udvidelse er i gang

Beslutningen tages måske allerede i løbet af sommeren

Hvidovre Kommune er netop nu i gang med at undersøge mulighederne for at deponere jord ved Avedøre Holme og dermed for at udvide det store erhvervsområde i Hvidovre.

Undersøgelser af naturforhold, trafik, strømningsforhold i havet, behovet for fremtidig jord-deponering i hovedstadsregionen med mere er i gang.

Og hvis undersøgelserne tilsammen viser, at det er muligt at udvide Avedøre Holme, vil der være mange fordele, både for kommunen og regionen: Mulighed for at komme af med overskudsjord fra byggerier, forbedring af de trafikale forbindelser på og ved Avedøre Holme, mulighed for mange nye arbejdspladser og kystsikring af Avedøre Holme og Kalveboderne og det indre København. Det forventes, at undersøgelserne vil være færdige, sådan at kommunalbestyrelsen kan tage beslutning om en udvidelse af Avedøre Holme i sommeren 2017.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu