Utryg skolevej ved Avedøre Skole

Utryg skolevej ved Avedøre Skole

Der sker ingen uheld, men det føles alligevel utrygt at krydse vejen foran Avedøre Skole. Forælder efterlyser, at der etableres bedre forhold ved skolen

Hver morgen mellem 07.45-08.00 udspiller der sig et potentielt trafikalt drama på Frydenhøjstien ved Avedøre Skole. Et potentielt trafikalt drama, hvor især de mindste skolebørn skal krydse en lille vej samtidig med, at de skal holde øje med bakkende og passerende biler og cyklister.

Det mener i hvert fald en forælder til et barn i indskolingen. Fra kommunens side påpeges det, at der ikke er registreret uheld.

Længe undret sig

- Jeg har længe undret mig over parkering og sikkerhedsforholdene på Avedøre Skole, og hvorfor de, som den eneste skole i kommunen, skal være genstand for stor utryghed, og nu også desideret farligt, lyder det fra politiet, der har været ude for at besigtige forholdene, siger Diana Klüver, der er mor til et barn i indskolingen.

Hun følger dagligt sit barn i skole til fods - indimellem i bil - og er stærkt forundret over, at der ikke gøres noget for at skabe større sikkerhed foran skolen.

- Avedøre Skole er den eneste skole i kommunen, hvor der ikke er nedsat hastighed/fartbegrænsning, parkeringsforbud omkring mødetiden, eller andre fartregulerende tiltag såsom vejbump. ALLE andre af kommunens kommunale folkeskoler har en eller flere af nævnte tiltag, siger hun.

Diana Klüver peger især på, at parkeringsforholdene er ringe, men at de let kan forbedres ved at inddrage 1 meter af græsplænen. Ligeledes mener hun, at den del af Frydenhøjstien, hvor der nu er parkeringsforbud er problematisk, fordi forbudet ikke håndhæves.

- Forbudet håndhæves ikke, og hjælper meget lidt hvis det gjorde. Bilerne kører, bakker og vender stadig på den smalle vej. Politiet er der en gang ved nyt skoleår og deler bøder ud, ellers har jeg ikke set dem, siger Diana Klüver.

Farligt for skolepatrulje

Hun peger endvidere på, at politiet angiveligt mener, at det er for farligt at etablere skolepatrulje uden en fodgængerovergang.

- For farligt. Hvad så med de hundredevis af børn, det hver dag skal krydse Brostykkevej og den lille vej “Frydenhøjstien”, der er plaget af ringe parkeringsforhold og bakkende biler med mere. Skal det blot stemples som farligt, uden yderligere tiltag?, siger hun.

Diana Klüver foreslår derfor, at der etableres en fodgængerovergang på Frydenhøjstilen.

- Er det ikke muligt at etablere fodgængerovergang? Skal en så lille og blind vej, som Frydenhøjstien være farlig at krydse, således at forældre ikke tør lade børnene krydse vejen. Jeg ser så mange forældre krydse den lille vej hver dag, med skolebørn og søskende hevet godt op i, og sik-sakke mellem bilerne, for at lade dem gå det sidste stykke alene, siger hun.

Sikkerhed fin, tryghed lav

Fra Hvidovre Kommunes Vej og Park-afdeling lyder det, at det er Vejbestyrelsens ansvar at sikre og anlægge skoleveje. Det vil sige, at det er det politiske niveau, altså det nuværende Teknik- og Miljøudvalg, der skal træffe beslutning om etablering af eventuelle trafikforbedrende tiltag. Den praktiske del står kommunens Vej og Park-afdeling for.

- Det er dog næsten altid skolebestyrelsen og/eller skolelederen der fremsætter sine behov og ønsker. Såfremt ønskerne rækker ud over hvad der kan løses i den almindelige drift vil ønskerne blive forelagt Udvalget, lyder det fra Michael Daugaard, der er chef for Vej og Park.

Han tilføjer, at Vej og Park i forbindelse med projektet: Sikre skoleveje, der var afledt af den nye skolereform, var afsat en større anlægspulje og at der var dialog med alle skoler.

- I dialog mellem skolebestyrelsen og Vej og Park blev der på Avedøre Skole prioriteret en vendemulighed for biler på Frydenhøjstien, forklarer han.

Han tilføjer, at Vej og Park vurderer, at trafikken omkring Avedøre skole er sikker nok, da der ikke er registreret trafikuheld omkring skolen. Han understreger dog også, at trygheden er noget helt andet.

- Vej og Park vurderer også, at trafiktrygheden er meget lille - specielt om morgenen, da specielt de trafikale forhold på Frydenhøjstien er utrygge for cykler og gående, slutter han.

Hvidovre Avis spørger skolebestyrelsen og skolens ledelse, hvad de synes om trafikforholdene ved Avedøre Skole. Læs med i næste uge.

red

n

n

menu
menu